PowerShell ile IP Adresinden Ana Bilgisayar Adı (Hostname) Nasıl Bulunur?

Share

$ipAddress = “IP_ADRESI” # IP adresini buraya girin

# IP adresini çözümle ve ana bilgisayar adını al
$hostName = [System.Net.Dns]::GetHostEntry($ipAddress).HostName

# Ana bilgisayar adını yazdır
Write-Host “IP adresi $ipAddress için bulunan ana bilgisayar adı: $hostName”

(Visited 51 times, 1 visits today)