cihangungor

SQL Server Recovery Pending Hatası Çözümü

Sql Server’da Recovery Pending durumda olan database’in düzeltilmesi DB_Name kısmına Database adını yazmalısınız. ALTER DATABASE [DB_Name] SET SINGLE_USER WITH NO_WAIT ALTER DATABASE [DB_Name] SET EMERGENCY; DBCC...