SQL Server

PostgreSQL vs SQL Server

  Özellik PostgreSQL SQL Server Tanım Nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemi Veri depolama çözümleri ve e-ticaret için kullanılan veritabanı yönetim sistemi Programlanmış/Dil C C++ Geliştiren PostgreSQL...

Oracle ve SQL Server Karşılaştırma

Bu tablo, iki veritabanı sisteminin özelliklerini, farklılıklarını ve benzerliklerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Parametreler MS-SQL Sunucusu Oracle Ana Şirket Microsoft Corporation’a aittir. Oracle Corporation’a aittir. Sözdizimi Daha...

SQL Server Recovery Pending Hatası Çözümü

Sql Server’da Recovery Pending durumda olan database’in düzeltilmesi DB_Name kısmına Database adını yazmalısınız. ALTER DATABASE [DB_Name] SET SINGLE_USER WITH NO_WAIT ALTER DATABASE [DB_Name] SET EMERGENCY; DBCC...