Xcopy komutu nasıl kullanılır

Share

Xcopy komutu , bir veya daha fazla dosya ve/veya klasörü bir konumdan başka bir konuma kopyalamak için kullanılan bir komuttur.

Kaynak = Bu, kopyalamak istediğiniz dosyaları belirtir.  Kaynak yolumuz eğer boşluk içeriyorsa, kaynak dizininde tırnak işaretleri kullanmalıyız

Örnek :

xcopy y:\Kaynak Kopyalanacak Dizin c:\HedefKopyalananDizin / e / i / h

xcopy komutuna ait detaylı parametreler aşağıda paylaştım

Hedef = Kaynak dosya veya klasörlerin kopyalanacağı konumu belirtir . Eğer bir hedef klasör belirtilmemişse , dosyalar veya klasörler xcopy komutunu çalıştırdığınız klasöre kopyalanır.  Hedef boşluk içeriyorsa hedef etrafında tırnak işaretleri kullanılmalıdır, yukarıda örnek paylaşmıştım.

Yukarıda belirttiğim gibi dizin adlarında boşluklar varsa dizin yolunu ” içerisine alabilirsiniz.

“e:\Dizin Adi” gibi.

Ayrıca xcopy komutu ile hedef klasörde bugünün tarihi içerisine gerekli verileri kopyalayabilirsiniz.

Mesela c:\inetpub\wwwroot\deneme altında bir uygulamamız olsun, biz bu uygulamamızı winrar kullanarak sıkıştırıp  c:\yedekbackup\deneme.rar  isiminde kaydedeceğiz, Aşağıdaki komut ile bunu yapabiliyoruz.

c:\”Program Files\WinRAR\Rar.exe” a c:\yedekbackup\deneme.rar c:\inetpub\wwwroot\deneme

Bu işlemden sonra deneme.rar dosyasını bir hedefe kopyalayacağız.

İlk olarak hedef klasörde mkdir komutu ile bugünün tarihini oluşturuyoruz,

Örnek :

%date:~-10,2%”-“%date:~-7,2%”-“%date:~-4,4%   >>  10.09.2022 gibi günün tarihini ifade eder.

mkdir F:\HedefKlasör\%date:~-10,2%”-“%date:~-7,2%”-“%date:~-4,4%
mkdir \\192.168.1.1\yedek\%date:~-10,2%”-“%date:~-7,2%”-“%date:~-4,4%

gibi hedef klasörde günün tarihini kullanarak bir klasör oluşturuyoruz.

Daha sonra oluşturmuş olduğumuz bugün tarihli klasöre veri kopyalama işlemini yapacağız

xcopy c:\KaynakKlasör\*.txt  F:\HedefKlasör\%date:~-10,2%”-“%date:~-7,2%”-“%date:~-4,4%

Bu komutları zamanlanmış görev olarak bir batch file ile otomatikleştirilebilir. Bu sayede her gün kaynak klasör hedef klasöre günlük olarak yedeklenebilir mesela.. Böylelikle yedeklerinizi günlük olarak saklayabilir gerektiğinde kullanabilirsiniz.

 

XCOPY ile Kullanabileceğiniz Parametreler..

 

Kaynak Seçenekleri

Parametre

Açıklama

/A

Arşiv özniteliğine sahip dosyaları kopyalayın .

/M

Arşiv özniteliği ayarlanmış dosyaları kopyalayın, ardından hedefteki arşiv özniteliğini kapatır. Rutin yedeklemeler oluştururken bu seçeneği kullanın.

/H

Gizli ve sistem dosyalarını ve dizinlerini kopyalayın. Varsayılan değer N’dir.

/D:aa-gg-yyyy

Yalnızca değişiklik tarihi belirtilen tarihte veya daha sonra olan dosyaları kopyalar. Bu seçeneği kullanmadan, komut yalnızca tarih/saati hedeften daha yeni olan dosyaları kopyalayacaktır.

/U

Yalnızca hedefte zaten var olan dosyaları kopyalar.

/S

Klasörleri ve alt klasörleri boş olanın dışında yinelemeli olarak kopyalar.

/E

Boş klasör de dahil olmak üzere klasörleri ve alt klasörleri yinelemeli olarak kopyalar.

/HARİÇ:dosya1[+dosya2][+dosya3]…

Hariç tutulacak mutlak dosya yollarıyla eşleşecek dizelerin listesini içeren metin dosyalarını belirtin.

Hedef Seçenekleri

Parametre                                                                       

Açıklama

/I

Hedef yoksa, bu seçeneğin kullanılması hedefin bir dizin olduğunu varsayar ve onu oluşturur. Bu seçeneği atlarsanız, komut, hedefin bir dizin mi yoksa bir dosya mı olduğunu onaylamanızı ister.

/R

Salt okunur dosyaların üzerine yazar.

/T

Dosyaları kopyalamadan hedefte özyinelemeli bir klasör yapısı oluşturur. Bu seçenek, boş klasörlerin kopyalanmasını içermez. Boş klasörleri dahil etmek için bu seçeneği /E seçeneğiyle birlikte kullanın.

/K

Kopyalama sırasında dosya özniteliklerini korur. Aksi takdirde, komut salt okunur öznitelikleri sıfırlayacaktır.

/N

Dosyaları kısa dosya adlarını kullanarak kopyalar .

Sahiplik ve erişim kontrol listesi (ACL) bilgilerini içeren dosyaları kopyalar .

/X

Dosya denetleme ayarları ve ACL bilgilerini içeren dosyaları kopyalar (/O kullanılması anlamına gelir).

Kopyalama Seçenekleri

Parametre                                                                            

Açıklama

/B

Kopyalama işlemi başlamadan önce bir tuşa basılmasını ister.

/P

Her dosyayı oluşturmadan önce ister (E/H).

/Y

Varsa, hedef dosyanın üzerine yazma onayını gizler.

/-Y

Varolan bir hedef dosyanın üzerine yazmayı onaylamanızı ister.

/V

Kaynak ve hedef dosya boyutlarının aynı olduğunu doğrular.

/C

Hataları yok sayar ve komutu kopyalamaya devam etmeye zorlar.

/B

Yalnızca sembolik bağı kopyalar, ancak bağlantı hedef dosyasını kopyalamaz.

/G

Şifrelenmiş dosyaları şifrelemeyi desteklemeyen bir hedefe kopyalar.

/J

Dosyaları arabelleğikullanmadan kopyalar.Bu anahtar, çok büyük dosyaları kopyalarken kullanışlıdır.

/Q

Kopyalama sırasında dosya adlarının görüntülenmesini engeller.

/F

Kopyalama sırasında tam kaynak ve hedef dosya yollarını görüntüler.

/L

Hangi dosyaların kopyalanmadan kopyalanacağını gösterir.Bu anahtar, beklenen sonucu değerlendirmek için Xcopy komutlarını birden çok seçenekle test ederken faydalı olabilir.

/Z

Dosyaları yeniden başlatılabilir modda kopyalar.Bu seçeneği kullanarak komut, ağ kesintisi sırasında dosyaları kopyalamayı nazikçe durdurur.Ağ bağlantısı yeniden kurulduktan sonra kopyalama devam edecektir.

Tek Bir Dosyayı Kopyalama

Xcopy ile yapabileceğiniz en temel işlem, herhangi bir seçenek kullanmadan bir dosyayı bir kaynaktan bir hedefe kopyalamaktır. Örneğin, aşağıdaki komut bir metin dosyasını bir hedef dizine kopyalayacak ve dosya adı aynı olacaktır.

XCOPY C:\Dizin1\Dizin2\yenidosya.txt G:\Dizin1\Dizin2

Dosyaları Yeni Bir Klasöre Kopyalama

Xcopy ile dosyaları kopyalayabilir ve anında hedef dizini oluşturabilirsiniz. /IBunu yapmak için, seçeneği Xcopy komutuna eklemeniz gerekir .

Örneğin, aşağıdaki komut dosyaları C:\dizin1\Demo klasöründen D:\Dizin1\ klasörüne kopyalar. Hedef klasör yoksa, Xcopy /Iseçeneği kullanarak hedef klasörü oluşturur.

XCOPY C:\Workarea\Demo D:\Workarea /I

Dosyaları ve Klasörleri Kopyadan Çıkarma

Xcopy’nin güçlü bir özelliği, dosyaları kopyalama işleminden hariç tutma yeteneğidir. Bu özelliği kullanmak için /EXCLUDEanahtardan yararlanabilirsiniz. Bu anahtar, dışlama listelerini içeren dosya(lar)ın adlarını kabul eder.

Öncelikle, hariç tutma listesini içeren bir dosya oluşturmanız veya buna sahip olmanız gerekir. Örneğin, aşağıdaki girdileri içeren Exclude.txt adlı bir metin dosyanız olabilir. Gördüğünüz gibi, dışlama dosyası belirli dosya adlarına, dosya uzantılarına ve girdiler olarak klasörlere sahip olabilir.

xyz.txt
Exclude.txt
.pdf
.png
\exclude\

Diferansiyel Kopyalama Gerçekleştirme

Dosyaları bir konumdan diğerine yedeklemeniz gerektiğinde, Xcopy, farklı bir yedekleme yapmanızı sağlayan bir seçeneğe sahiptir. /D:m-d-yTüm dosyaları kopyalamak yerine, bir diferansiyel yedekleme, yalnızca değiştirilme tarihinin anahtara belirttiğiniz bir tarihe denk geldiği veya bu tarihten sonrasına denk gelen dosyaları kopyalar .

Örneğin, yalnızca değiştirilme tarihi 01 Nisan 2021 veya sonrasında olan dosyaları kopyalamak için aşağıdaki komutu çalıştırın. Ayrıca, bu komut özyinelemeli bir kopyalama gerçekleştirir, hataları yok sayar ve hedefteki mevcut dosyaların üzerine yazar.

XCOPY C:\Dizin1\XCopyDemo C:\Dizin1\Backup /D:04-01-2021 /S /C /Y

Seçenek ile bir tarih belirtmezseniz/D, Xcopy yalnızca hedef dosyalardan daha yeni olan kaynak dosyaları kopyalayacaktır.

Ağ Üzerinden Dosya ve Klasör Kopyalama

Xcopy, yalnızca aynı veya farklı disklerdeki konumlar arasında dosya kopyalamakla kalmaz, aynı zamanda ağ üzerinden de dosya kopyalayabilir. Ne yazık ki, dosyaları ağ üzerinden kopyalamak her zaman güvenilir değildir. Ağ bağlantılarında kısa kesintiler ve bazı durumlarda tamamen bağlantı kaybı olabilir.

Neyse ki, Xcopy’yi yeniden başlatılabilir modda çalıştırabilirsiniz. Yani, bir ağ hatası nedeniyle kopyalama ilerlemesi dursa bile, ağ bağlantısı yeniden kurulduktan sonra kopyalama devam edebilir. /Z Xcopy’yi yeniden başlatılabilir modda çalıştırmak için, anahtarı komuta eklemeniz gerekir .

Örneğin, aşağıdaki komut, C:\dizin1 klasöründen bir ağ konumuna özyinelemeli bir dosya kopyalama gerçekleştirir. Parametre /Z, Xcopy’nin yeniden başlatılabilir modda çalışmasını sağlar.

XCOPY C:\dizin1"\\SERVER01\Backup" /S /Z

Şifreli Dosyaları Kopyalama

Xcopy, şifrelenmiş dosyaların şifrelemeyi desteklemeyen hedeflere kopyalanmasını da destekler. Anahtarı kullanarak /G, Xcopy şifrelenmiş kaynak dosyaları kopyalar ve şifresi çözülmüş hedef dosyalar oluşturur.

Bu kopyalama modu, özellikle şifrelenmiş dosyaları ağ paylaşımlarına veya Şifrelemeli Dosya Sistemi (EFS) birimlerine yedeklerken faydalıdır.

Xcopy C:\dizin1\XCOPYDemo C:\dizin1\XCOPYDemoFolder /S /G

Çıkış Kodları

Xcopy, bir işlem için, işlemin başarılı olup olmadığını belirlemek için kullanabileceğiniz bir çıkış kodu döndürür. Çıkış kodları, özellikle göreviniz veya komut dosyanız aldığı çıkış koduna göre işlem yapıyorsa kullanışlıdır.

Komut kabuğu, çıkış kodunu %ErrorLevel%değişkene kaydeder. Kodunuz daha sonra Xcopy işleminin sonucunu belirlemek için bu değişkenin değerini inceleyebilir.

Aşağıda tüm Xcopy çıkış kodlarını listeleyen bir tablo bulunmaktadır.

Çıkış Kodu

Amaç

0

Bu çıkış kodu, hiçbir hata olmadığı anlamına gelir.

1

Bu çıkış kodu, Xcopy’nin kopyalanacak herhangi bir dosya bulamadığı anlamına gelir.

2

Bu çıkış kodu, Xcopy’nin CTRL+C tuşlarına basılarak sonlandırıldığı anlamına gelir.

4

Bu çıkış kodu, yetersiz bellek veya disk alanı nedeniyle veya geçersiz sözdizimi girdiğiniz için bir başlatma hatası oluştuğu anlamına gelir.

5

Bu çıkış kodu, bir disk yazma hatası olduğu anlamına gelir.

(Visited 2.472 times, 1 visits today)