RustDesk Server (1.1.6-1) Kurulumu, Teamviewer ve Anydesk Alternatifi ve Open Source

RustDesk Server (1.1.6-1) Kurulumu, Teamviewer ve Anydesk Alternatifi ve Open Source

25 Kasım 2022
Xcopy komutu nasıl kullanılır

Xcopy komutu nasıl kullanılır

14 Eylül 2022
Uzak Masaüstü CredSSP Şifrelemesini Kayıt  Defteri Üzerinden Düzeltme

Uzak Masaüstü CredSSP Şifrelemesini Kayıt  Defteri Üzerinden Düzeltme

3 Eylül 2022
SQL Serverda Veritabanı Başına CPU Kullanımını Tespit Etmek

SQL Serverda Veritabanı Başına CPU Kullanımını Tespit Etmek

26 Ağustos 2022
0
SQL Server Eksik Indexlerin Sorgulanması

SQL Server Eksik Indexlerin Sorgulanması

26 Ağustos 2022
0
SQL Server Veritabanı Restoring Moddan Nasıl Çıkarılır ?

SQL Server Veritabanı Restoring Moddan Nasıl Çıkarılır ?

25 Ağustos 2022
0

Xcopy komutu nasıl kullanılır

Xcopy komutu , bir veya daha fazla dosya ve/veya klasörü bir konumdan başka bir konuma kopyalamak için kullanılan bir komuttur. Kaynak = Bu, kopyalamak istediğiniz dosyaları belirtir.  Kaynak yolumuz...

SQL Serverda Veritabanı Başına CPU Kullanımını Tespit Etmek

0

Bazı durumlarda SQL Server veritabanının ne kadar cpu kullandığını bilmemiz gerekebiliyor.  En çok cpu kullanan veritabanlarını tespit ederek gerekli performans çalışmalarında kullanabiliriz. [pastacode lang=”sql” manual=”USE%20master%0AGO%0A%0ACREATE%20FUNCTION%20dbo.udf_Get_DB_Cpu_Pct%20(%40dbName%20sysname)%0ARETURNS%20decimal%20(6%2C%203)AS%0ABEGIN%0A%20%0A%20%20%20DECLARE%20%40pct%20decimal%20(6%2C%203)%20%3D%200%0A%0A%20%20%20SELECT%20%40pct%20%3D%20T.%5BCPUTimeAsPercentage%5D%0A%20%20%20FROM%0A%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5BDatabase%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20CONVERT%20(DECIMAL%20(6%2C%203)%2C%20%5BCPUTimeInMiliSeconds%5D%20*%201.0%20%2F%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20SUM%20(%5BCPUTimeInMiliSeconds%5D)%20OVER%20()%20*%20100.0)%20AS%20%5BCPUTimeAsPercentage%5D%0A%20%20%20%20%20FROM%20%0A%20%20%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dm_execplanattr.DatabaseID%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20DB_Name(dm_execplanattr.DatabaseID)%20AS%20%5BDatabase%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SUM%20(dm_execquerystats.total_worker_time)%20AS%20CPUTimeInMiliSeconds%0A%20%20%20%20%20%20%20FROM%20sys.dm_exec_query_stats%20dm_execquerystats%0A%20%20%20%20%20%20%20CROSS%20APPLY%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CONVERT%20(INT%2C%20value)%20AS%20%5BDatabaseID%5D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20FROM%20sys.dm_exec_plan_attributes(dm_execquerystats.plan_handle)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20WHERE%20attribute%20%3D%20N’dbid’%0A%20%20%20%20%20%20%20%20)%20dm_execplanattr%0A%20%20%20%20%20%20%20GROUP%20BY%20dm_execplanattr.DatabaseID%0A%20%20%20%20%20%20)%20AS%20CPUPerDb%0A%20%20%20%20)%20%20AS%20T%0A%20%20%20WHERE%20T.%5BDatabase%5D%20%3D%20%40dbName%0A%0A%20%20%20RETURN%20%40pct%0AEND%0AGO” message=””...

SQL Server Eksik Indexlerin Sorgulanması

0

SQL Serverde eksik indexlerden dolayı performans sorunu yaşıyor olabilirsiniz,  aşağıdaki script i kullanarak sql serverde eksik indexlerin tespitini kolayca yapabilirsiniz. Daha sonra ihtiyaç duyulan indexleri oluşturarak...

Linux’ta Açık Portlar Nasıl Kontrol Edilir ?

0

Linux’ta ağ sorunlarını giderirken veya Linux makinenizin güvenliğini artırmanın yollarını aradığınızda, hangi bağlantı noktalarının açık olup olmadığını bilmeniz gerekir. Bu makalede, Linux’ta açık portları listelemenin veya görüntülemenin...

Linux Komutları -2

0

Linux Komutları Masaüstü veya Sunucu için kullanabileceğiniz faydalı SSH linux komutları ve anlamları. Bu komutlardan bazılarını çalıştırmak için (sudo) kullanmanız gerekebilir. Kullanılan önceki komutu yürütün: !! Belirli bir harfle...

Temel Linux Komutları

0

Temel Linux Komutları KOMUT (KOMUT SATIRINDA YAZILIŞI) AÇIKLAMA pwd Bulunduğunuz dizinin ismini verir. hostname Makinanın konak ismini verir. whoami Sisteme giriş yaparken yazdığınız kullanıcı isminizi verir....

Temel Linux Komut Satırı Kısayol Tuşları

0

Komut Satırı Kısayol Tuşları Bash, zsh, sh vb. GNU işletim sistemi için bir kabuk ya da başka bir deyişle komut dili yorumlayıcılarıdır. Aşağıdaki kısayol tuşlarının bazıları...

Windows 11 Arama Çubuğu Üzerindeki Hayalet Kutucuk

0

Dokunmatik ekran ayarlama aygıtını etkileyen bir sorun nedeniyle bu sorun oluşur. Bu pencereyi kapatmak için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz. -Başlat’ı tıklatın, Görev Yöneticisi yazarak açın -Ayrıntılar sekmesine tıklayın...