SQL Server Always On Availability Groups (HADR_SYNC_COMMIT) Nedir? Senkron Veritabanı Replikasyonu Detayları

Share

HADR_SYNC_COMMIT, SQL Server Always On Availability Groups (HADR) özelliği kullanılarak sağlanan bir SQL Server ortamında bekleyen bir durumdur. Bu durum, bir veritabanı eşitleme grubunda yer alan birincil veritabanındaki işlemlerin ikincil veritabanlara senkronize edilmesini bekleyen bir durumu ifade eder.

SQL Server’ın Always On Availability Groups özelliği, yüksek kullanılabilirlik ve veri koruması sağlamak amacıyla sunulan bir özelliktir. Bu özellik, birincil veritabanını bir veya daha fazla ikincil veritabanıyla senkronize ederek veritabanı seviyesinde yedekleme ve veri kurtarma çözümleri sunar.

HADR_SYNC_COMMIT bekleyen durumu, birincil veritabanındaki bir işlem tamamlandığında, bu işlemin tüm ikincil veritabanlarda da uygulanması gerektiğini ifade eder. Bu durumda, birincil veritabanındaki işlemler tamamlandığında, ikincil veritabanlardaki işlemler de senkron olarak uygulanır ve verilerin ikincil veritabanlarına kaydedilmesi beklenir. Bu, işlem tamamlandığında tüm veritabanlarının aynı noktada olmasını ve her bir ikincil veritabanının birincil veritabanıyla tamamen tutarlı olduğunu sağlar.

HADR_SYNC_COMMIT, işlemlerin senkron olarak tüm veritabanlarında tamamlanmasını beklemektedir. Bu durum, işlem performansını etkileyebilir, çünkü birincil veritabanındaki her işlem, tamamlanana kadar ikincil veritabanlara aktarılmak zorundadır. Dolayısıyla, HADR_SYNC_COMMIT ayarının, sisteminizdeki iş yüküne ve performans gereksinimlerine dikkatlice gözden geçirilmesi önemlidir.

Alternatif olarak, HADR_ASYNC_COMMIT bekleyen durumu da mevcuttur. Bu durumda, birincil veritabanındaki işlemler tamamlandıktan sonra, ikincil veritabanlara uygulama işlemi asenkron olarak gerçekleştirilir. Bu, işlem performansını artırabilir, ancak ikincil veritabanlarının birincil veritabanıyla tam olarak senkronize olmasını geciktirebilir ve bir veri kaybı riski oluşabilir.

Özetlemek gerekirse, HADR_SYNC_COMMIT, birincil veritabanındaki işlemlerin tamamlanmasını ve bu işlemlerin ikincil veritabanlara senkronize bir şekilde uygulanmasını bekleyen bir bekleyen durumdur. Bu durum, SQL Server Always On Availability Groups (HADR) özelliğiyle kullanılan bir mekanizmadır ve yüksek kullanılabilirlik ve veri koruması sağlamak için tercih edilen senkron veritabanı replikasyon yöntemidir.

(Visited 27 times, 1 visits today)