Örnek HL7 mesaj incelemesi

Share
MSH|^~\&|TUNA|TUNA|TUNAPACS|TUNAPACS|20170112173121||ORM^O01|2036|P|2.3.1||||||UTF-8 PID||43434343434|43434343434|5032027|GUNGOR^CIHAN||19880616000000|M|||MALATYA DARENDE||555 000 00 00|555 000 00 00||||5032027|43434343434 PV1||O||||||^^MELIHA SERPIL TUNA||Mamografi|||||||||656565|Sosyal Guvenlik Kurumu||||||||||||||||||||||||201612191439|||||||V ORC|XO|2036|656565||SC||1^^^201701121731||201701121731|||5555555^SERPIL^GUL|||||656565656^Mamografi|^SDEOES2|||DENEME EGITIM Sağlık Kampüsü^^DENEME OBR|1|2036|2036|801.590^Mammografi (Tek Meme)||201701021514|201701021514|||||||||5555555^SERPIL^GUL||2036||2|SDEOES2|||MG|||1||||Z00.0^Genel tibbi muayene|||||201701121731||||||||801590^Mammografi (Tek Meme)

HL7 Mesajı Açıklamaları:

MSH|^~&|TUNA|TUNA|TUNAPACS|TUNAPACS|20170112173121||ORM^O01|2036|P|2.3.1||||||UTF-8

MSH segmenti, mesaj başlığını temsil eder.
TUNA: Gönderen sistemin adını temsil eder.
TUNA: Alıcı sistemin adını temsil eder.
TUNAPACS: Gönderen uygulama adını temsil eder.
TUNAPACS: Alıcı uygulama adını temsil eder.
20170112173121: Mesajın gönderilme tarihini ve saatinin temsil eder.
ORM^O01: Mesaj türünü ve alt türünü temsil eder (Sipariş Mesajı).
2036: Mesajın benzersiz kontrol ID’sini temsil eder.
P: Mesajın prioritesini temsil eder (Normal).
2.3.1: HL7 standardının sürümünü temsil eder.
UTF-8: Mesajın karakter kodlamasını temsil eder.

PID||43434343434|43434343434|5032027|GUNGOR^CIHAN||19880616000000|M|||ELAZIĞ ELAZIĞ||555 000 00 00|555 000 00 00||||5032027|43434343434

PID segmenti, hastanın kimlik bilgilerini temsil eder.
43434343434: Hasta kimlik numarasını temsil eder.
5032027: Hasta dış kimlik numarasını temsil eder.
GUNGOR^CIHAN: Hasta adını ve soyadını temsil eder.
19000616000000: Hasta doğum tarihini temsil eder.
M: Hasta cinsiyetini temsil eder (Erkek).
ELAZIĞ ELAZIĞ: Hasta adresini temsil eder.
555 000 00 00: Hasta telefon numarasını temsil eder.
5032027: Hasta dış kimlik numarasını tekrar temsil eder.
43434343434: Hasta kimlik numarasını tekrar temsil eder.

PV1||O||||||^^MELIHA SERPIL TUNA||Mamografi|||||||||656565|Sosyal Guvenlik Kurumu||||||||||||||||||||||||201612191439|||||||V

PV1 segmenti, hasta ziyaret bilgilerini temsil eder.
O: Hasta ziyaretinin durumunu temsil eder (Planlanmış).
^^MELIHA SERPIL TUNA: Hasta ziyaret eden sağlık çalışanının adını ve soyadını temsil eder.
Mamografi: Yapılan işlemi veya ziyareti temsil eder.
656565: Hasta ziyaret kimlik numarasını temsil eder.
Sosyal Guvenlik Kurumu: Hasta ziyaretin gerçekleştiği kurumu temsil eder.
201612191439: Hasta ziyaretin gerçekleştiği tarih ve saati temsil eder.
V: Hasta ziyaretinin durumunu temsil eder (Tamamlandı).

ORC|XO|2036|656565||SC||1^^^201701121731||201701121731|||5555555^SERPIL^GUL|||||656565656^Mamografi|^SDEOES2|||DENEME EGITIM Sağlık Kampüsü^^DENEME

ORC segmenti, sipariş bilgilerini temsil eder.
XO: Siparişin durumunu temsil eder (İptal edilmiş).
2036: Siparişin kontrol ID’sini temsil eder.
656565: Siparişin dış kimlik numarasını temsil eder.
SC: Siparişin kontrol kodunu temsil eder (Standart sipariş).
1^^^201701121731: Siparişin planlanmış tarih ve saati temsil eder.
201701121731: Siparişin verilme tarih ve saati temsil eder.
5555555^SERPIL^GUL: Siparişi veren sağlık çalışanının kimlik bilgilerini temsil eder.
656565656^Mamografi: Siparişin adını ve kimlik bilgilerini temsil eder.
SDEOES2: Siparişin bölümünü veya departmanını temsil eder.
DENEME EGITIM Sağlık Kampüsü^^DENEME: Siparişin verildiği sağlık kuruluşunun adını ve kimlik bilgilerini temsil eder.

OBR|1|2036|2036|801.590^Mammografi (Tek Meme)||201701021514|201701021514|||||||||5555555^SERPIL^GUL||2036||2|SDEOES2|||MG|||1||||Z00.0^Genel tibbi muayene|||||201701121731||||||||801590^Mammografi (Tek Meme)

OBR segmenti, gözlem/sonuç bilgilerini temsil eder.
1: Gözlem/sonuç kimlik numarasını temsil eder.
2036: Gözlem/sonucun kontrol ID’sini temsil eder.
801.590^Mammografi (Tek Meme): Gözlem/sonucun adını ve kodunu temsil eder.
201701021514: Gözlem/sonucun verilme tarih ve saati temsil eder.
201701021514: Gözlem/sonucun raporlama tarih ve saati temsil eder.
5555555^SERPIL^GUL: Gözlem/sonucu raporlayan sağlık çalışanının kimlik bilgilerini temsil eder.
2036: Gözlem/sonucun kontrol ID’sini tekrar temsil eder.
2: Gözlem/sonucun öncelik durumunu temsil eder (Acil değil).
SDEOES2: Gözlem/sonucun bölümünü veya departmanını temsil eder.
MG: Gözlem/sonucun türünü temsil eder (Mamografi).
1: Gözlem/sonucun durumunu temsil eder (Sonuçlandı).
Z00.0^Genel tibbi muayene: Gözlem/sonucun tanı kodunu ve açıklamasını temsil eder.
201701121731: Gözlem/sonucun raporlanma tarih ve saati temsil eder.
801590^Mammografi (Tek Meme): Gözlem/sonucun adını ve kodunu tekrar temsil eder.

 

Bu açıklamalar, paylaştığım HL7 mesajının her bir segmentinin ve içerdikleri alanların anlamını ve içeriğini temsil etmektedir.

(Visited 62 times, 1 visits today)