Cihan Güngör | Bilişim Blog

Komut satırı ile Chrome (history,cookies,cache) nasıl temizlenir ?

Aşağıdaki satırları batch file içerisine kopyalayarak çalıştırabilirsiniz. ECHO ————————————– ECHO **** Clearing Chrome cache taskkill /F /IM “chrome.exe”>nul 2>&1 set ChromeDataDir=C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default set ChromeCache=%ChromeDataDir%\Cache>nul 2>&1 del /q /s /f “%ChromeCache%\*.*”>nul 2>&1 del /q /f “%ChromeDataDir%\*Cookies*.*”>nul 2>&1 del /q /f “%ChromeDataDir%\*History*.*”>nul…

Bilinmesi Gereken En Önemli Ağ Temelli Sorun Giderme Araçları

Ağ sorunlarını giderme araçları, her ağ yöneticisi için bir zorunluluktur. Ağ oluşturma alanına başlarken, çeşitli ağ koşullarının çeşitliliğini gidermek için kullanılabilecek bir takım araçların toplanması önemlidir. Belirli araçların kullanımı öznel ve mühendisin takdirine bağlı olsa da, bu makaledeki araçların seçimi, onların…

MSSQL Recovery Mode Problemi

SQL Server – Veritabanı Yeniden Başlatıldıktan Sonra “Kurtarma” Modunda Kalmış Yorumlar Bu, uzun süredir SQL Server ile çalışırken gözlemlediğim yaygın sorunlardan biridir. SQL Server’ın yeniden başlatılması  veritabanı “Kurtarma” sürecinden geçecektir. Bu, veritabanının tutarlı bir durumda tekrar çevrimiçi olması gereken aşamadır. Süreçte üç…

PowerShell ile IIS Application Pool Yaratma Script

Aşağıda paylaşmış olduğum PowerShell script’ni  “Windows PowerShell ISE” ile çalıştırabilirsiniz. Import-Module WebAdministration New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa1” -Type AppPool New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa2” -Type AppPool New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa3” -Type AppPool # Kullanılacak .NET hangi sürüm olacak. #…

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123