HTTP Durum Kodları: İnternet İş Sürekliliği ve Hata Ayıklama Kılavuzu

Share

1xx – Bilgilendirme (Informational):

100 – Devam Et (Continue): Sunucu isteğin başlıklarını aldı ve istemcinin isteği sürdürmesini bekliyor.
101 – Protokol Değiştirme (Switching Protocols): Sunucu, istemcinin Upgrade başlığı ile belirttiği farklı bir iletişim protokolüne geçiş yapıyor.

2xx – Başarılı (Successful):

200 – Tamam (OK): İstek başarılı bir şekilde işlendi ve sunucu istenen veriyi döndürüyor.
201 – Oluşturuldu (Created): İstek başarılı bir şekilde tamamlandı ve yeni bir kaynak oluşturuldu.
204 – İçerik Yok (No Content): İstek başarılı bir şekilde işlendi, ancak geri döndürülecek veri yok.

3xx – Yönlendirme (Redirection):

301 – Kalıcı Olarak Taşındı (Moved Permanently): İstenen kaynak artık başka bir URL’de bulunuyor ve istemci bu yeni URL’yi kullanmalıdır.
302 – Bulundu (Found or temporarily Moved): İstenen kaynak geçici olarak farklı bir URL’de bulunuyor, ancak gelecekte tekrar eski URL’ye dönülebilir.
304 – Değiştirilmedi (Not Modified): İstemcinin önbelleğe aldığı kaynak hâlâ geçerli ve veriyi tekrar iletmeye gerek yok.

4xx – İstemci Hataları (Client Errors):

400 – Hatalı İstek (Bad Request): Sunucu, isteği anlayamıyor çünkü sözdizimi hatalı veya eksik bilgi içeriyor.
401 – Yetkisiz (Unauthorized): İstemcinin, istenen kaynağa erişim için kimlik doğrulaması yapması gerekiyor, ancak sağlanan kimlik bilgileri geçerli değil.
403 – Yasak (Forbidden): İstemci, istenen kaynağa erişim iznine sahip değil ve erişim reddedildi.
404 – Bulunamadı (Not Found): İstenen kaynak sunucuda bulunamadı.
405 – İzin Verilmeyen Yöntem (Method Not Allowed): İstemcinin kullanmaya çalıştığı HTTP yöntemi (GET, POST vb.), belirli bir kaynak için izin verilmez.

5xx – Sunucu Hataları (Server Errors):

500 – İç Sunucu Hatası (Internal Server Error): Genel bir hata mesajıdır ve sunucu tarafında bir sorun olduğunu belirtir.
502 – Kötü Ağ Geçidi (Bad Gateway): Sunucu, ağ geçidi olarak hareket ederken, yukarı akış sunucudan geçersiz bir yanıt aldı.
503 – Hizmet Kullanılamaz (Service Unavailable): Sunucu geçici bir süre için hizmet veremiyor.
504 – Ağ Geçidi Zaman Aşımı (Gateway Timeout): Sunucu, ağ geçidi olarak hareket ederken yukarı akış sunucudan zamanında yanıt alamadı.

 

(Visited 14 times, 1 visits today)