SQL Server (Linux) için Microsoft ODBC sürücüsünü nasıl yükleriz ?

Share

Bu yazımda, Linux’ta SQL Server için Microsoft ODBC Sürücüsünün nasıl kurulacağını anlatacağım.

Zabbix sunucusu üzerinde komut satırını açıyoruz. Aşağıda belirtilen komutları işletim sisteminize göre çalıştırıyoruz.

 

if ! [[ "16.04 18.04 20.04 22.04" == *"$(lsb_release -rs)"* ]];
then
echo "Ubuntu $(lsb_release -rs) is not currently supported.";
exit;
fi

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc

curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$(lsb_release -rs)/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

sudo apt-get update
sudo ACCEPT_EULA=Y apt-get install -y msodbcsql17
# optional: for bcp and sqlcmd
sudo ACCEPT_EULA=Y apt-get install -y mssql-tools
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
# optional: for unixODBC development headers
sudo apt-get install -y unixodbc-dev

Kaynak :  https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc

 

(Visited 17 times, 1 visits today)