Zabbix Agentlarının Performans ve Yük Üzerindeki Etkisi

Share

Özet: Bu makale, Zabbix agentlarının sistem üzerindeki performans ve yükü üzerine yapılan detaylı bir incelemeyi içermektedir. Pasif ve aktif agent yapılarının detaylı açıklamalarıyla, Zabbix agentlarının güvenli ve etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

İnceleme Kapsamı:

Pasif ve Aktif Agent Çalışma Yapıları

Sistem Üzerindeki Etkilerin Analizi

Güvenilir Kaynaklardan Derlenen Bilgiler

Giriş

Zabbix, bir ağ ve sistem izleme çözümü olarak kullanılan bir yazılımdır. Bu sistem, bir sunucu ve ağ altyapısındaki performansı izlemek ve yönetmek için kullanılan Zabbix agentları ile entegre çalışır. Bu makalede, Zabbix agentlarının performans ve sistem üzerindeki yükü üzerine yapılan araştırmaların bir özeti sunulacaktır.

 

Zabbix Agentlarının Genel Çalışma Yapısı

Zabbix agentları, iki ana çalışma yapısına sahiptir: pasif ve aktif. Bu yapılar, sistemdeki kaynakları toplamak ve Zabbix sunucusuna iletmek için kullanılır. Aralarındaki temel fark bağlantı yönündedir.

Pasif Agent Çalışma Yapısı

Pasif agent yapısında, Zabbix sunucusu belirli bir veriyi 10050/tcp bağlantısı üzerinden talep eder ve ardından agent bu talebi yerine getirerek sonuçları aynı kanaldan geri göndererek bağlantıyı kapatır. Örneğin, Cpu yükü, memory yükü, disk kullanımı ve istatistikleri gibi veriler bu şekilde pasif agentlar aracılığıyla toplanır.

Aktif Agent Çalışma Yapısı

Aktif agent yapısında ise, tüm veri işlemleri agent üzerinden 2 dakikada bir ( varsayılan olarak ) Zabbix sunucusuna 10051/tcp bağlantısı üzerinden sunucuya gönderir. Bu yapı, özellikle sürekli güncellenen değerleri izlemek için kullanılır.

Agentların Performans Üzerindeki Etkisi

Production ortamda yapılan testlerde, Zabbix agentları sistem üzerinde belirgin bir yük oluşturmadığı görülmüş olup,  İncelenen pasif agent yapısında, sunucunun sadece talep edilen verileri ilettiği ve bu işlemin sistem üzerinde minimal bir etki yarattığı gözlemlenmiştir.

Aktif agent yapısında ise agentın belirlenen periyotlarda veri gönderdiği ancak bu işlemin sistemi olumsuz yönde etkilemediği belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, agent servisinden herhangi bir yük uyarısı alınmamıştır.

Aktif Agent yapısında, Agent Zabbix sunucusuna bağlanır, verileri ister ve ardından veriyi alana kadar veya zaman aşımına ulaşana kadar bekler.

Sunucu timeout değeri

Zaman aşımı değeri zabbix_server.conf dosyasındaki Timeout  değişkeninde saklanır . Maksimum değeri 30 saniyedir.

 

Agent timeout değeri

Timeout değeri ayrıca Zabbix agent yapılandırma dosyası zabbix_agentd.conf’da da ayarlanabilir . Timeout üç saniyeye ayarlanmışsa agent üç saniye boyunca veya istenen değer alınana kadar bekleyecektir.

Bir değerin alınma süresi yaklaşık  0.728 saniye sürüyor.

 

Sonuç

Zabbix agentları, pasif veya aktif çalışma yapısına sahip olsalar da, yapılandırıldıkları şekilde sistem üzerinde önemli bir yük oluşturmamaktadır. Pasif agentlar, sadece talep edilen verileri ileterek minimal sistem etkisi sağlarken, aktif agentlar belirlenen periyotlarda veri göndererek performansı olumsuz etkilememektedir. Bu nedenle, Zabbix agentları, sistem izleme ve yönetme ihtiyaçları için güvenli ve etkili bir çözüm olarak önerilebilir.

 

Kaynaklar

Zabbix Documentation: https://www.zabbix.com/documentation

(Visited 18 times, 1 visits today)