Docker Komutları: Başlangıç Seviyesi İçin Türkçe Cheat Sheet ve Kullanım Rehberi

Share

Konteynerlerle Çalışmak:

 • docker run: Yeni bir konteyner oluşturup başlatır.
 • docker start: Durmuş bir veya daha fazla konteyneri başlatır.
 • docker stop: Çalışan bir veya daha fazla konteyneri durdurur.
 • docker restart: Bir veya daha fazla konteyneri yeniden başlatır.
 • docker pause: Bir veya daha fazla konteynerdeki işlemleri duraklatır.
 • docker unpause: Bir veya daha fazla konteynerdeki duraklatılmış işlemleri devam ettirir.
 • docker rm: Bir veya daha fazla konteyneri kaldırır.
 • docker ps: Çalışan konteynerleri listeler.
 • docker ps -a: Durmuş konteynerler dahil olmak üzere tüm konteynerleri listeler.
 • docker logs: Bir konteynerin loglarını getirir.
 • docker inspect: Bir konteyner hakkında detaylı bilgileri görüntüler.
 • docker exec: Çalışan bir konteynerde komut çalıştırır.
 • docker attach: Yerel giriş, çıkış ve hata akışlarını bir çalışan konteynere bağlar.
 • docker cp: Bir konteyner ile yerel dosya sistemi arasında dosya/dizin kopyalar.

İmajlarla Çalışmak:

 • docker images: Mevcut imajları listeler.
 • docker pull: Bir imajı bir imaj deposundan çeker.
 • docker build: Bir Docker dosyasından bir imaj oluşturur.
 • docker push: Bir imajı bir imaj deposuna gönderir.
 • docker tag: Bir imaja bir depo etiketi verir.
 • docker rmi: Bir veya daha fazla imajı kaldırır.

Ağlarla Çalışmak:

 • docker network ls: Mevcut ağları listeler.
 • docker network create: Yeni bir ağ oluşturur.
 • docker network rm: Bir veya daha fazla ağı kaldırır.
 • docker network inspect: Bir ağ hakkında detaylı bilgileri görüntüler.

Volume’lerle Çalışmak:

 • docker volume ls: Mevcut volume’leri listeler.
 • docker volume create: Yeni bir volume oluşturur.
 • docker volume rm: Bir veya daha fazla volume’ü kaldırır.
 • docker volume inspect: Bir volume hakkında detaylı bilgileri görüntüler.

Docker Compose:

 • docker-compose up: Docker Compose dosyasında tanımlanan konteynerleri oluşturur ve başlatır.
 • docker-compose down: Docker Compose dosyasında tanımlanan konteynerleri durdurur ve kaldırır.
 • docker-compose build: Docker Compose dosyasında tanımlanan servisleri oluşturur veya yeniden oluşturur.
 • docker-compose logs: Docker Compose dosyasında tanımlanan konteynerlerin loglarını getirir.

Bu “cheat sheet”, yaygın olarak kullanılan Docker komutlarının bir özetini kapsamaktadır, ancak daha fazla komut bulunmaktadır. Tam bir komut listesi ve seçenekler için her zaman Docker belgelerine başvurabilirsiniz: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/

(Visited 54 times, 1 visits today)