Nasıl Zafiyet Taraması Yapılır? Adım Adım Kılavuz

Share

Zafiyet tarama, bir bilgisayar sisteminin güvenliğini test etmek için kullanılan bir süreçtir. Bilgisayar ağınızda ve sistemlerinizdeki zayıf noktaları ve güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu süreç, birçok yazılım aracılığıyla yapılabilir.

Zafiyet taraması yapmak için öncelikle uygun bir yazılım seçmek gerekmektedir. Bu yazılımlar arasında ücretli ve ücretsiz seçenekler mevcuttur. Ücretsiz seçenekler arasında Nmap, OpenVAS, Nikto ve Nessus Essentials gibi araçlar yer almaktadır.

Hedeflerin belirlenmesi de zafiyet taramasının önemli bir aşamasıdır. Bilgisayar ağınızda ve sistemlerinizdeki tüm cihazlar hedef olarak seçilebilir.

Tarama parametrelerinin belirlenmesi de önemlidir. Hangi portların tarama yapılacağı, hangi protokollerin kullanılacağı ve hangi testlerin yapılacağı gibi bilgiler bu aşamada belirlenir.

Tarama işlemi başlatıldıktan sonra, süreç birkaç dakika ila birkaç saat arasında değişebilir. Tarama sonuçları raporlandıktan sonra, bu raporlar incelenerek tespit edilen zafiyetlerin listesi ve önem dereceleri belirlenir. Ardından, uygun önlemler alınarak zafiyetler giderilir.

Ancak, zafiyet taraması yapmadan önce yasal izinlerin alınması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Aksi takdirde, yasal sonuçları olabilir.

İÇ AĞ ZAFİYET TARAMASI :

İç ağ zafiyet taraması, bir organizasyonun iç ağındaki zayıf noktaları tespit etmek amacıyla yapılan bir güvenlik testidir. Bu tarama, bilgisayar ağındaki cihazları ve uygulamaları tarayarak potansiyel zafiyetleri ortaya çıkarır ve organizasyona güvenlik açısından bir fikir verir.

İç ağ zafiyet taraması yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. İç ağın kapsamının belirlenmesi: İç ağdaki hangi cihazların, sunucuların ve uygulamaların taranacağı belirlenir. Bu, iç ağın haritasının oluşturulmasını ve taramanın kapsamının sınırlarının belirlenmesini sağlar.

 2. Tarama aracının seçimi: İç ağ zafiyet taraması yapmak için birçok tarama aracı mevcuttur. Bu araçlar arasında ücretli ve ücretsiz seçenekler bulunur. Ücretsiz seçenekler arasında Nmap, OpenVAS, Nikto ve Nessus Essentials gibi araçlar yer alır.

 3. Tarama parametrelerinin belirlenmesi: Hangi portların tarama yapılacağı, hangi protokollerin kullanılacağı ve hangi testlerin yapılacağı gibi bilgiler belirlenir.

 4. Tarama işleminin başlatılması: Tarama işlemi başlatıldıktan sonra, süreç birkaç dakika ila birkaç saat arasında değişebilir. Tarama sonuçları, raporlandıktan sonra incelenir ve tespit edilen zafiyetlerin listesi ve önem dereceleri belirlenir.

 5. Zafiyetlerin giderilmesi: Zafiyetler tespit edildikten sonra, organizasyon uygun önlemler alarak zafiyetleri giderir.


Ayrıca, iç ağ zafiyet taraması yaparken, tarama işlemi sırasında ağdaki cihazlara veya uygulamalara zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır. Tarama işlemi öncesinde, tarama aracının kullanımına ilişkin rehber veya belgelere göz atmak faydalı olabilir. Ayrıca, tarama işlemi sırasında oluşabilecek sorunları çözmek için bir plan hazırlamak ve müdahale edecek kişileri belirlemek önemlidir. Son olarak, tarama işlemi sonrasında, raporun dikkatlice incelenmesi ve zafiyetlerin önem derecelerine göre bir plan hazırlanması gereklidir. Bu plan, zafiyetlerin giderilmesini sağlamak için alınacak önlemleri ve sürecin takibini içermelidir.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 1. Bir banka, müşterilerinin finansal bilgilerini korumak için düzenli olarak iç ağ zafiyet taramaları yapar. Bu taramalar, müşterilerin bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini önlemek için alınan önlemlerdir.
 2. Bir şirket, üretim hatlarını yönetmek için otomasyon sistemleri kullanmaktadır. Bu otomasyon sistemleri, iç ağ zafiyet taramaları yapılarak güvenlik açıkları belirlenir ve düzeltilir. Bu, üretim hattının güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlar.
 3. Bir kamu kurumu, vatandaşların hassas bilgilerini (örneğin kimlik numaraları ve sağlık bilgileri) tutar. Bu kurum, iç ağ zafiyet taramaları yaparak, vatandaşların bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önler.
 4. Bir üniversite, öğrencilerin ve personelin bilgilerini tutar. Bu bilgilerin korunması önemlidir ve iç ağ zafiyet taramaları yaparak, bilgisayar ağında oluşabilecek açıkların tespit edilmesi sağlanır.
 5. Bir online perakende şirketi, müşterilerin kredi kartı bilgilerini ve diğer kişisel bilgilerini tutar. Bu bilgilerin korunması önemlidir ve iç ağ zafiyet taramaları yaparak, kötü niyetli kişilerin bilgilere erişmesini önler.

 

İç ağ zafiyet taraması yapmadan önce, yasal izinlerin alınması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, zafiyet taramalarının düzenli aralıklarla yapılması, organizasyonun güvenlik açısından sürekli olarak güncel kalmasını sağlar.

 

Dış Ağ Taraması: Tanımı, Yöntemleri ve Önemi

Dış ağ taraması, bir organizasyonun dışındaki ağ ve sistemleri tarayarak potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için yapılan bir güvenlik testidir. Bu tarama, organizasyonun internete bağlı cihazlarını ve uygulamalarını tarayarak saldırganların potansiyel olarak kullanabileceği zafiyetleri belirleyerek organizasyona güvenlik açısından bir fikir verir.

Dış ağ taraması yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Hedef ağın kapsamının belirlenmesi: Dış ağdaki hangi cihazların, sunucuların ve uygulamaların taranacağı belirlenir. Bu, dış ağın haritasının oluşturulmasını ve taramanın kapsamının sınırlarının belirlenmesini sağlar.
 2. Tarama aracının seçimi: Dış ağ taraması yapmak için birçok tarama aracı mevcuttur. Bu araçlar arasında ücretli ve ücretsiz seçenekler bulunur. Ücretsiz seçenekler arasında Nmap, OpenVAS, Nikto ve Nessus Essentials gibi araçlar yer alır.
 3. Tarama parametrelerinin belirlenmesi: Hangi portların tarama yapılacağı, hangi protokollerin kullanılacağı ve hangi testlerin yapılacağı gibi bilgiler belirlenir. Dış ağ taramasında, sıklıkla web uygulama güvenlik taramaları, ağ taramaları, port taramaları, ve servis taramaları kullanılmaktadır.
 4. Tarama işleminin başlatılması: Tarama işlemi başlatıldıktan sonra, süreç birkaç dakika ila birkaç saat arasında değişebilir. Tarama sonuçları, raporlandıktan sonra incelenir ve tespit edilen zafiyetlerin listesi ve önem dereceleri belirlenir.
 5. Zafiyetlerin giderilmesi: Zafiyetler tespit edildikten sonra, organizasyon uygun önlemler alarak zafiyetleri giderir.

Dış ağ taramaları, bir organizasyonun güvenliğini artırmak için önemli bir adımdır. Bu taramaların düzenli aralıklarla yapılması, organizasyonun güvenlik açısından sürekli olarak güncel kalmasını sağlar. Ayrıca, dış ağ taramaları, saldırganların organizasyonun ağ ve sistemlerine erişmelerini önleyerek, veri hırsızlığı, veri kaybı ve diğer kötü amaçlı aktiviteleri önleyebilir.

 

DDoS Nedir ve Nasıl Yapılır? İnternet Güvenliği Açısından DDoS Saldırıları ve Önleme Yöntemleri

DDoS (Distributed Denial of Service) saldırısı, bir hizmeti kullanılamaz hale getirmek için birden fazla bilgisayar veya cihazı kullanarak yapılan bir siber saldırı türüdür. Bu saldırıda, hedeflenen sistem veya web sitesine yoğun bir trafik gönderilerek hizmetin normal şekilde çalışmasını engellenir.

DDoS saldırıları genellikle botnet olarak adlandırılan bir ağdan gönderilen trafiğin artmasıyla gerçekleştirilir. Botnet, siber suçlular tarafından ele geçirilen binlerce veya hatta milyonlarca bilgisayar veya cihazdan oluşan bir ağdır. Bu cihazlar genellikle zombi bilgisayarlar olarak adlandırılır ve siber suçluların kontrolündedir.

DDoS saldırıları, kurbanın web sitesine veya ağa çok büyük miktarda trafik göndererek, sunucuların veya diğer ağ kaynaklarının tükenmesine neden olur. Bu, hedef sistemlerin normal hizmet sunma kapasitesini aşarak kullanıcıların erişimine engel olur.

DDoS saldırıları genellikle şu şekillerde gerçekleştirilir:

 1. Flood Saldırıları: En basit DDoS saldırı türüdür. Bu saldırıda, hedef sisteme çok büyük miktarda trafik gönderilir. Bu trafik, sistem kaynaklarının tükenmesine neden olur ve hedeflenen hizmet kullanılamaz hale gelir.
 2. Application Layer Saldırıları: Bu saldırıda, hedeflenen web sitesi veya uygulama hedeflenir. Bu tür saldırılar, HTTP GET / POST isteklerinde büyük miktarda trafik göndererek gerçekleştirilir. Bu trafik, sunucunun kaynaklarını tüketir ve hizmet kullanılamaz hale gelir.
 3. Amplification Saldırıları: Bu saldırı türü, UDP (User Datagram Protocol) trafiğini kullanır. Saldırganlar, hedeflenen web sitesine veya sunucuya büyük miktarda UDP trafiği göndererek, hedeflenen hizmetin kullanılamaz hale gelmesine neden olur.

DDoS saldırılarına karşı korunmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 1. DDoS saldırılarına karşı savunma mekanizmalarının kullanılması.
 2. Yüksek seviyede güvenlik protokollerinin uygulanması.
 3. Geçerli bir yedekleme planının hazırlanması.
 4. Güvenliği artıran bir yazılım güncelleştirme süreci oluşturmak.
 5. Web trafiği analizleri yaparak anormal trafiklerin algılanması ve önlenmesi.
(Visited 167 times, 1 visits today)