HL7 Segmentleri: Açıklamaları ve Kullanım Alanlarıyla Detaylı Rehber

Share

Başlık Segmenti (MSH):

MSH segmenti, HL7 mesajının başlık bilgilerini içerir ve mesajın genel yapısını tanımlar.
Segmentin ilk alanı, segmentin adı olan “MSH” değerini içerir.
Diğer alanlar, mesajın kaynağından (gönderen sistem) ve hedefinden (alıcı sistem) başlayarak, mesaj türü, mesaj kimliği, tarih ve saat bilgisi gibi genel bilgileri içerir.
Örneğin:

MSH|^~&|HASTANE_A|LAB_SISTEMI|LAB_A|HASTANE_B|202306041200||ADT^A01^ADT_A01|MSG001|P|2.5


Hastane Kimlik Segmenti (PID):

PID segmenti, hastanın kimlik bilgilerini içerir ve hastanın benzersiz bir şekilde tanınmasını sağlar.
Segmentin ilk alanı, segmentin adı olan “PID” değerini içerir.
Diğer alanlar, hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti gibi kimlik bilgilerini içerir.
Örneğin:

PID|1||12345^^^HASTANE_A||Yılmaz^Ayşe||19751231|F


Ziyaret Bilgisi Segmenti (PV1):

PV1 segmenti, hastanın ziyaret veya kabul bilgilerini içerir ve hastanın mevcut ziyaret durumunu tanımlar.
Segmentin ilk alanı, segmentin adı olan “PV1” değerini içerir.
Diğer alanlar, hastanın yattığı servis, kabul tarihi, taburcu tarihi gibi ziyaret bilgilerini içerir.
Örneğin:

PV1|1|O|Acil|||^^^Acil Servisi|||12345^Yılmaz^Ayşe|||||||||||||||||||||||||202306041200


Tanı Bilgisi Segmenti (DG1):

DG1 segmenti, hastanın teşhis bilgilerini içerir ve hastalıkların veya durumların tanımlanmasını sağlar.
Segmentin ilk alanı, segmentin adı olan “DG1” değerini içerir.
Diğer alanlar, tanı kodu, tanı açıklaması gibi teşhis bilgilerini içerir.
Örneğin:

DG1|1||I10|Essential (primer) hipertansiyon


İşlem Bilgisi Segmenti (PR1):

PR1 segmenti, hastanın yapılan işlemlerle ilgili bilgileri içerir ve hastanın tedavi sürecini veya yapılan prosedürleri tanımlar.
Segmentin ilk alanı, segmentin adı olan “PR1” değerini içerir.
Diğer alanlar, işlem kodu, işlem tarihi, işlem süresi gibi işlem bilgilerini içerir.
Örneğin:

PR1|1||LAB||202306041200||||||202306041300


Laboratuvar Sonuçları Segmenti (OBX):

OBX segmenti, hastanın laboratuvar sonuçlarını içerir ve laboratuvar test sonuçlarının ayrıntılarını sağlar.
Segmentin ilk alanı, segmentin adı olan “OBX” değerini içerir.
Diğer alanlar, test kodu, sonuç değeri, referans aralığı gibi laboratuvar sonuç bilgilerini içerir.
Örneğin:

OBX|1|ST|0001||Beyaz Kan Hücresi Sayısı|5.2|10^9/L||N|||F|||202306041300


Bu detaylı açıklamalar, HL7 mesajlarında sık kullanılan segmentlerin ne tür bilgileri içerdiğini ve nasıl yapılandırıldığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

(Visited 77 times, 1 visits today)