HL7 Mesajlarında Temel Terimler: Segmentler, Alanlar ve Bileşenlerin Anlamı

Share

HL7 (Health Level Seven), sağlık sektöründe veri paylaşımını ve iletişimini standartlaştıran bir protokol ve standartlar serisidir. HL7 mesajları, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında veri alışverişini mümkün kılar. HL7 mesajları, sağlık bilgilerinin farklı sistemler arasında tutarlı bir şekilde paylaşılmasını sağlar. HL7 mesajlarının anlaşılması ve yorumlanması için bazı temel terimleri bilmek önemlidir. İşte HL7 mesajlarında sıkça kullanılan temel terimlerin anlamları:

1. Segment (Bölüm): HL7 mesajları, segmentlerden oluşur. Segmentler, belirli bir amaç için gruplanan veri alanlarını içerir. Her segment, bir segment tanımı (segment ID) ile tanımlanır ve belirli bir amaç için gerekli verileri taşır. Örneğin, PID segmenti, hasta kimlik bilgilerini içerir.

2. Field (Alan): Bir segmentin içindeki veri alanlarına field denir. Her field, belirli bir bilgi türünü temsil eder. Örneğin, bir PID segmentindeki ad alanı (field), hastanın adını içerir.

3. Component (Bileşen): Bir field, birden çok bileşene sahip olabilir. Bileşenler, bir field içindeki daha küçük veri parçalarını temsil eder. Örneğin, bir ad field’ı içinde, bileşenler adın ilk ismi, orta ismi ve soyadını içerebilir.

4. Subcomponent (Alt Bileşen): Bir bileşen, alt bileşenlere sahip olabilir. Alt bileşenler, bileşen içindeki daha küçük veri parçalarını temsil eder. Örneğin, bir adres bileşeni içinde, alt bileşenler şehir, ilçe ve posta kodunu içerebilir.

5. Segment Grubu: HL7 mesajları, segment gruplarından oluşabilir. Segment grupları, belirli bir konuyu veya veri setini gruplandıran segmentlerin koleksiyonudur. Segment grupları, ilişkili verileri bir araya getirerek mesajın anlaşılmasını kolaylaştırır.

6. Repetition (Tekrarlama): Bir field veya bileşen, tekrar edilebilir (repeated) olabilir. Bu durumda, aynı field veya bileşen birden fazla değeri içerebilir. Örneğin, bir telefon numarası field’ı, birden fazla telefon numarasını içerebilir.

7. Escape Sequence: HL7 mesajlarında, metin içindeki özel karakterleri temsil etmek için kaçış dizileri (escape sequence) kullanılır. Örneğin, “|” karakteri, bir segmentin alanlarını ayırmak için kullanılır. Eğer metin içinde “|” karakteri geçiyorsa, bu karakterin anlamını korumak için kaçış dizisi kullanılır.

HL7 mesajlarında kullanılan temel terimler, mesajların yapısını ve içeriğini anlamak için önemlidir. Bu terimlerin doğru bir şekilde anlaşılması, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında veri paylaşımını ve iletişimini sağlar. Bu sayede, hastaların sağlık bilgileri güvenli ve tutarlı bir şekilde paylaşılabilir ve sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılabilir.

(Visited 20 times, 1 visits today)