HL7 Mesajı Segment ve Alan Düzeyinde İnceleme: Örnek ve Açıklamalar

Share

Başlık Segmenti (MSH):
HL7 mesajlarının başlık segmenti, mesajın genel bilgilerini içerir. Bu segment, “MSH” etiketiyle başlar. Genellikle mesajın kaynağı, hedefi, tarih ve saat bilgisi gibi genel bilgileri içerir. Örneğin,

MSH|^~&|HASTANE_A|LAB_SISTEMI|LAB_A|HASTANE_B|202306041200||ADT^A01^ADT_A01|MSG001|P|2.5

şeklinde bir örnek verebiliriz.

Hastane Kimlik Segmenti (PID):
HL7 mesajlarındaki hastane kimlik segmenti, hastanın kimlik bilgilerini içerir. Bu segment, “PID” etiketiyle başlar. Hastanın adı, soyadı, doğum tarihi gibi bilgiler bu segmentte yer alır. Örneğin,

PID|1||12345^^^HASTANE_A||Yılmaz^Ayşe||19751231|F

şeklinde bir örnek verebiliriz.

Ziyaret Bilgisi Segmenti (PV1):
HL7 mesajlarında ziyaret bilgisi segmenti, hastanın ziyaret veya kabul bilgilerini içerir. Bu segment, “PV1” etiketiyle başlar. Hastanın yattığı servis, kabul tarihi, taburcu tarihi gibi bilgiler bu segmentte yer alır. Örneğin,

PV1|1|O|Acil|||^^^Acil Servisi|||12345^Yılmaz^Ayşe|||||||||||||||||||||||||202306041200

şeklinde bir örnek verebiliriz.

Tanı Bilgisi Segmenti (DG1):
HL7 mesajlarındaki tanı bilgisi segmenti, hastanın teşhis bilgilerini içerir. Bu segment, “DG1” etiketiyle başlar. Hastalığın tanısı, tanı kodu gibi bilgiler bu segmentte yer alır. Örneğin, 

DG1|1||I10|Essential (primer) hipertansiyon

” şeklinde bir örnek verebiliriz.

İşlem Bilgisi Segmenti (PR1):
HL7 mesajlarında işlem bilgisi segmenti, hastanın yapılan işlemlerle ilgili bilgileri içerir. Bu segment, “PR1” etiketiyle başlar. Yapılan tetkikler, operasyonlar gibi bilgiler bu segmentte yer alır. Örneğin, 

PR1|1||LAB||202306041200||||||202306041300

 şeklinde bir örnek verebiliriz.

Laboratuvar Sonuçları Segmenti (OBX):
HL7 mesajlarında laboratuvar sonuçları segmenti, hastanın laboratuvar sonuçlarını içerir. Bu segment, “OBX” etiketiyle başlar. Kan testleri, idrar analizleri gibi sonuçlar bu segmentte yer alır. Örneğin, 

OBX|1|ST|0001||Beyaz Kan Hücresi Sayısı|5.2|10^9/L||N|||F|||202306041300

 şeklinde bir örnek verebiliriz.

Bu inceleme, HL7 mesajlarının segment ve alan düzeyinde nasıl yapılandırıldığını ve hangi bilgileri içerdiğini açıklamaktadır. Öğrencilerin konuyu iyi anlamalarını sağlamak amacıyla Türkçe olarak açıklamaları ve SEO uyumlu etiketleri içermektedir. Bu sayede öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarını ve arama motorlarında daha kolay bulunabilir olmasını sağlamaktadır.

(Visited 75 times, 1 visits today)