GPT Nedir ve Nasıl Çalışır?

Share

GPT Nedir ve Nasıl Çalışır?
GPT (Generative Pre-trained Transformer), yapay zeka alanında son zamanlarda popüler hale gelen bir dil modelidir. Dil modelleri, doğal dil işleme (NLP) alanında kullanılan yapay zeka modelleridir. GPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modelidir ve büyük ölçüde Transformer mimarisine dayanmaktadır.

Transformer Mimarisi Nedir?
Transformer mimarisi, dil işleme alanında devrim niteliğinde bir yenilik olarak kabul edilir. Bu mimari, geleneksel dil modellerinde kullanılan rekürsif ve evrişimli sinir ağlarına kıyasla daha etkili bir şekilde çalışır. Transformer mimarisi, dil işleme görevlerinde son derece başarılıdır ve GPT gibi birçok dil modelinde kullanılır.

GPT Nasıl Çalışır?
GPT, büyük bir veri kümesi üzerinde önceden eğitilmiş bir dil modelidir. Bu veri kümesi, genellikle Wikipedia, haber makaleleri ve kitaplar gibi büyük metin veri kümelerinden oluşur. GPT, bu veri kümesi üzerinde eğitilir ve daha sonra belirli bir NLP görevi için ince ayar yapmak üzere kullanılabilir.

GPT, bir kelime veya kelime dizisi verildiğinde, sonraki kelimeyi tahmin etmek için kullanılır. Bu, kelime tahmininde son derece başarılıdır ve doğal dil işleme alanında birçok uygulama için kullanılabilir. Örneğin, GPT, metin tamamlama, çeviri, özetleme, soru-cevap ve dil modellemesi gibi birçok NLP görevi için kullanılabilir.

GPT, dil işleme alanında son derece başarılı bir yapay zeka modelidir. Büyük bir veri kümesi üzerinde önceden eğitilmiş olduğu için, belirli bir NLP görevi için ince ayar yapmak üzere kullanılabilir. GPT, doğal dil işleme alanında birçok uygulama için kullanılabilir ve bu nedenle, gelecekte yapay zeka alanında daha fazla kullanımı olabilir.

(Visited 33 times, 1 visits today)