Ubuntu 22.04 Üzerinde Docker Kurulumu

Share

Ubuntu 22.04 üzerinde Docker kurulumu, Docker’ın resmi Ubuntu deposundan yükleme ve yapılandırma işlemleriyle gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki adımları takip ederek Docker’ı Ubuntu 22.04 sisteminize yükleyebilirsiniz:

  1. Docker’ın resmi Ubuntu deposunun anahtarını ve depoyu ekleyin:
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
  1. Sistemde yüklü olan tüm paketleri güncelleyin:
$ sudo apt-get update
  1. Docker’ı yükleyin:
$ sudo apt-get install docker-ce
  1. Docker çalıştırılabilir hale getirin:
$ sudo systemctl start docker
  1. Docker’ın sistem başlangıcında çalışmasını sağlayın:
$ sudo systemctl enable docker

Docker’ın Ubuntu 22.04 sisteminize yüklendiğini ve çalıştırıldığını doğrulamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

$ sudo systemctl status docker

Bu komut çalıştırıldığında, Docker’ın çalışıp çalışmadığını ve hangi hizmetleri yaptığını gösteren bilgi mesajını alacaksınız.

Docker’ın Ubuntu 22.04 sisteminizde kurulumu tamamlandı!

(Visited 567 times, 1 visits today)