Güvenli Uzaktan Erişim: Telnet ve SSH Arasındaki Farklar ve Hangisi Daha Güvenli?

Share

Bir uzak ağ cihazına erişmek için farklı türde uygulama programları bulunmaktadır. Bu uygulamalardan Telnet ve SSH, uzaktan terminal hizmeti için kullanılan temel istemci-sunucu uygulamalarıdır ve bir kullanıcının uzak bir konumun ağ cihazına erişmesine izin verir.

Telnet ve SSH protokolleri aynı amaca hizmet etmelerine rağmen aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Telnet, geleneksel bir protokoldür, ancak güvenlik açısından bazı zayıflıkları nedeniyle SSH daha fazla tercih edilmektedir.

Bu nedenle, SSH genellikle Telnet’in yerine kullanılan bir protokol olarak adlandırılır. SSH protokolü, Telnet’e göre ek özellikler içerir. Aşağıda, Telnet ve SSH protokollerinin önemli farklarına dair bir tablo bulunmaktadır:

KARŞILAŞTIRMA KRİTERLERİ TELNET SSH
Güvenlik Düşük Yüksek
Port Numarası 23 22
Veri Formatı Düz metin Şifrelenmiş metin
Kimlik Doğrulama Özel yetkilendirme yok Genel anahtar şifrelemesi kullanır
Ağ Uygunluğu Özel ağlar için uygundur Hem özel hem de genel ağlar için uygundur
Zayıflıklar Güvenlik açısından zayıf Telnet’in birçok güvenlik açığı giderilmiştir
Bant Genişliği Kullanımı Düşük Yüksek

Telnet ve SSH, uzaktan erişim ihtiyaçlarını karşılayan iki farklı protokoldür. Ancak, günümüzde Telnet’in güvenlik açısından zayıf olduğu ve verilerin şifrelenmemesi nedeniyle risk oluşturabileceği unutulmamalıdır. SSH, güvenli uzaktan erişim için tercih edilen bir protokoldür. Verilerin şifrelenmesi, güçlü kimlik doğrulama yöntemleri ve genel güvenlik sağlama yetenekleri sayesinde, hassas verilerin güvende tutulmasını sağlar. Uzaktan erişim ihtiyaçlarını karşılayan protokol seçiminde, güvenlik her zaman en üst düzeyde tutulmalıdır.

 

SSH (Secure Shell), güvenli bir şekilde uzaktan erişim sağlamak için kullanılan bir protokoldür. SSH ile bağlantı kurarken genellikle terminal veya komut istemcisini kullanarak uzak bir sunucuya erişim sağlanır. İşte SSH ile bağlantı örnekleri:

 1. Temel SSH Bağlantısı: Terminal veya komut istemcisini açın ve aşağıdaki komutu kullanarak SSH ile uzak bir sunucuya bağlanın:

  ssh kullanici_adi@uzak_sunucu_ip


  Örneğin:

  ssh cihan@88.88.88.8
 2. Farklı Port Kullanarak Bağlanma: SSH varsayılan olarak 22 numaralı portu kullanır. Farklı bir port kullanmak için -p ekini kullanabilirsiniz:

  ssh -p port_numarasi kullanici_adi@uzak_sunucu_ip


  Örneğin:

  ssh -p 2222 cihan@88.88.88.88
 3. SSH Anahtar Tabanlı Kimlik Doğrulama: Anahtar tabanlı kimlik doğrulama kullanarak şifre girmeden bağlantı kurabilirsiniz. Anahtarlarınızı oluşturduktan sonra, genel anahtarınızı uzak sunucuda ~/.ssh/authorized_keys dosyasına eklemelisiniz.

  ssh -i /anahtar/dizin/id_rsa kullanici_adi@uzak_sunucu_ip


 4. SSH Oturumu Kapatma: Uzak sunucu üzerindeki işlemleri tamamladıktan sonra oturumu kapatmak için exit komutunu kullanabilirsiniz.
 5. Dosya Transferi – SCP (Secure Copy): SSH’nin bir parçası olarak gelen SCP komutunu kullanarak dosya transferi yapabilirsiniz. Örnek:

  scp yerel_dosya uzak_kullanici@uzak_sunucu:uzak_dizin


  Örneğin:

  scp belge.txt cihan@88.88.88.88:/home/cihan/documents


 6. Uzak Komut Çalıştırma: SSH aracılığıyla uzak sunucuda komut çalıştırabilirsiniz:

  ssh kullanici_adi@uzak_sunucu_ip komut


  Örneğin:

  ssh cihan@88.88.88.88 ls -l


SSH, uzak sunuculara güvenli bir şekilde erişim sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir protokoldür. Bu örnekler, SSH’nin nasıl kullanıldığını ve temel bağlantı senaryolarını göstermektedir.

(Visited 42 times, 1 visits today)