SQL Server Access Error: Agent XPs Disabled Due to Security Configuration

Share

SQL Server blocked access to procedure ‘dbo.sp_get_sqlagent_properties’ of component ‘Agent XPs’ because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of ‘Agent XPs’ by using sp_configure. For more information about enabling ‘Agent XPs’, search for ‘Agent XPs’ in SQL Server Books Online. (Framework Microsoft SqlClient Data Provider)

 

Bu hata mesajı, SQL Server Agent’ın sunucuda etkin olmadığını belirtir ve Agent XPs bileşeninin bir parçası olan ‘dbo.sp_get_sqlagent_properties’ adlı bir depolanmış prosedüre erişimi engeller.

Bu sorunu çözmek için, bir sistem yöneticisi, sp_configure sistem depolanmış prosedürünü kullanarak SQL Server Agent’ı etkinleştirmelidir. SQL Server Agent’ı etkinleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

1-) SQL Server Management Studio (SSMS) uygulamasını açın ve yönetici olarak sunucu örneğine bağlanın.

2-) Yeni bir sorgu penceresi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

EXEC sp_configure ‘show advanced options’, 1;
RECONFIGURE;
EXEC sp_configure ‘Agent XPs’, 1;
RECONFIGURE;

3-) Yukarıdaki komutları çalıştırdıktan sonra, SQL Server Agent’ın artık etkinleştirildiğini doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Eğer SQL Server Agent etkinleştirildiyse, komut ‘Çalışıyor’ bir durum döndürmelidir.Yukarıdaki komutları çalıştırdıktan sonra, SQL Server Agent’ın artık etkinleştirildiğini doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

EXEC xp_servicecontrol N’querystate’,N’SQLSERVERAGENT’;

 

Eğer SQL Server Agent etkinleştirildiyse, komut ‘Çalışıyor’ bir durum döndürmelidir.

SQL Server Agent’ı etkinleştirdikten sonra, ‘dbo.sp_get_sqlagent_properties’ depolanmış prosedürüne sorunsuz bir şekilde erişebilmelisiniz.

Agent tekrar start edilirken hata aşağıdaki hata alınırsa:

Unable to start service SQLSERVERAGENT on server TESTSERVER. (mscorlib) Access Denied (ObjectExplorer)

 

Bu hata mesajı, “TESTSERVER” adlı sunucuda “SQLSERVERAGENT” hizmetinin başlatılamadığını belirtiyor. Aynı zamanda “ObjectExplorer”da “Access Denied” hatası da mevcut.

Bu hatanın nedeni, hizmetin başlatılması için gereken hesapların doğru şekilde yapılandırılmamış olmasıdır. Bu hesaplar, hizmetin başlatılması ve düzgün çalışması için gereklidir.

Bu hatayı çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. SQL Server Configuration Manager’ı açın ve SQL Server Agent hizmetinin çalıştığı sunucuyu seçin.
  2. SQL Server Agent özelliklerine gitmek için sağ tıklayın ve “Properties” seçeneğini seçin.
  3. “Log On” sekmesine gidin ve “This account” seçeneğini seçin.
  4. Kullanıcı adı ve parolanızı girin.
  5. “Apply” düğmesine tıklayın.
  6. “SQL Server Agent” hizmetini yeniden başlatın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra hizmetin başlaması gerekiyor. Hala aynı hata mesajını alıyorsanız, hesap yetkilerini doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olun. Ayrıca, gerektiğinde yerel yönetici haklarını da eklediğinizden emin olun.

 

     

    (Visited 143 times, 1 visits today)