Linux Komutları: Temel Linux Terminal Komutları ve Kullanımları (2023 Güncel Rehber)

Share

Temel Linux Komutları


1) ip
– Yönlendirmeyi, cihazları ve tünelleri göstermek veya manipüle etmek için kullanılır.

2) ls – Bir dizinin içeriğini listeler.

3) df – Kullanılan disk alanının miktarını görüntüler.

4) du – Tüm dosyaları ve ilgili boyutlarını içeren bir liste görüntüler.

5) free – Sistem belleği kullanımı hakkında detaylı bir rapor almak için kullanılır.

6) scp – Dosyaları veya dizinleri ssh üzerinden güvenli bir şekilde kopyalamak için kullanılır.

7) find – Kullanıcı tanımlı kriterlere göre dosyaları bulur.

8) ncdu – Disk kullanımını görüntülemek için kullanışlı bir yol sağlar.

9) pstree – Ağaç (veri yapısı) içinde çalışan işlemleri göstermek için kullanılır.

10) last – En son oturum açan kişilerin bir listesini görüntüler.

11) w – Şu anda oturum açmış olan kullanıcı oturumlarının bir listesini görüntüler.

12) grep – Bir dosyada bir karakter deseni arar ve eşleşen tüm satırları görüntüler.

13) awk – Metin işleme için kullanılan bir komuttur.

14) sed – Dosyalar üzerinde arama, bulma ve değiştirme, ekleme veya silme gibi birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılan bir akış düzenleyici komuttur.

15) cut – Belirli bir dosyanın veya iletilen verinin bölümlerini kesmenizi ve sonucu standart çıktıya yazdırmanızı sağlar.

16) sort – Dosyaları sıralamak için kullanılır.

17) uniq – Benzersiz örnekleri çıkarmak için kullanılır.

18) tr – Karakterleri çevirmek veya silmek için kullanılan bir yardımcı programdır.

19) diff – Dosyalardaki farkları satır satır karşılaştırarak görüntülemek için kullanılır.

20) uptime – Sistem çalışma süresini ve yük ortalamasını görüntüler.

21) top – Linux’da çalışan işlemlerin gerçek zamanlı bir görünümünü gösterir.

22) vmstat – Bellek, sistem işlemleri, sayfa değiştirmeleri, kesmeler, blok G/Ç, disk ve CPU zamanlaması hakkında bilgi almak için kullanılır.

23) htop – İnteraktif bir işlem görüntüleyici ve yöneticisidir.

24) pcp-dstat – Tüm sistem kaynaklarını anında görüntülemenizi sağlar. vmstat, iostat, netstat ve ifstat’un hepsini bir araya getiren bir araçtır.

25) lftop – Ağ trafiği görüntüleyici.

26) nethogs – Bir ağ trafiği analiz aracıdır.

27) iotop – İnteraktif bir G/Ç görüntüleyicisidir. Depolama okuma/yazma etkinliğinin anlık bir görüntüsünü alır.

28) iostat – Depolama G/Ç istatistikleri sağlar.

29) netstat – Ağ istatistiklerini göstermek için kullanılır.

30) ss – Şimdi eski olan netstat komutunun daha basit ve hızlı bir sürümüdür.

31) pcp-atop – Linux’daki sistem kaynaklarını izlemek için bir araçtır.

32) ssh – Uzak Linux sunucularına güvenli bir şekilde bağlanmanın temel yolu olarak kullanılır.

33) sudo – Yönetici yetkileri ile komutları çalıştırmak için kullanılır.

34) cd – Dizinler arasında gezinmek için kullanılır.

35) pwd – Mevcut dizin yolunu görüntüler.

36) cp – Dosyaları ve dizinleri kopyalamak için kullanılır.

37) mv – Dosya veya dizinleri taşımak için kullanılır.

38) rm – Dosyaları ve dizinleri silmek için kullanılır.

39) mkdir – Yeni dizinler oluşturmak için kullanılır.

40) touch – Bir bilgisayar dosyasının veya dizinin erişimini oluşturmak veya güncellemek için kullanılır.

41) man – Sistem referans kılavuzlarını okumak için kullanılır.

42) apropos – Kullanıcı tarafından sağlanan bir anahtar kelimeyi aramak için man sayfa adlarını ve açıklamalarını arar.

43) rsync – Uzak dosya transferi ve senkronizasyonu için kullanılır.

44) tar – Bir arşiv yardımcı programıdır.

45) gzip – Dosyaların sıkıştırılması ve açılması için kullanılır.

46) bzip2 – gzip’a benzer bir sıkıştırma yardımcı programıdır. Farklı bir sıkıştırma algoritması kullanır.

47) zip – Dosya paketlemek ve sıkıştırmak için kullanılır (arşivleme).

48) locate – Dosyaları aramak için kullanılır.

49) ps – Sistemde çalışan işlemlerin durumunu kolayca listelemenizi sağlar.

50) cron – Zamanlanmış görevleri çalıştırır.

51) nmcli – Ağ cihazı durumunu görüntülemek, ağ bağlantıları oluşturmak, düzenlemek, etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve silmek için kullanılır.

52) ping – Ağ anahtarlarına ICMP echo isteği gönderir.

53) traceroute – Belirli bir anahele ulaşmak için paketlerin takip ettiği yolu incelemek için kullanılır.

54) mtr – Bir ağ teşhis aracıdır, ping ve traceroute komutlarının birleşimi.

55) nslookup – İnternet adı sunucularını (NS) etkileşimli olarak sorgular.

56) host – DNS (Alan Adı Sistemi) için kullanılır.

57) dig – DNS sorgu aracıdır.

58) wget – HTTP, HTTPS, FTP ve FTPS aracılığıyla dosyaları indirmek için kullanılır.

59) curl – Birden fazla ağ protokolü üzerinden veri iletişimi yapabilen bir komuttur (wget’ten daha fazla protokol destekler).

60) dd – Dosyaları dönüştürmek ve kopyalamak için kullanılır.

61) fdisk – Disk bölüm tablosunu değiştirmenizi sağlar.

62) parted – Bölüm tablolarını oluşturmak ve manipüle etmek için kullanılır.

63) blkid – Blok cihaz özniteliklerini bulma ve yazdırma aracıdır.

64) mkfs – Linux dosya sistemi oluşturur.

65) fsck – Dosya sisteminin uygunluğunu belirlemek için kullanılan bir araçtır.

66) nc – TCP veya UDP ile ilgili hemen hemen her şey için kullanılır.

67) umask – Sistem dosya modu oluşturma maskesinin değerini döndürür veya ayarlar.

68) chmod – Dosya sistemi nesnelerinin erişim haklarını değiştirir.

69) chown – Dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir.

70) chroot – Kök dizini değiştirmek için kullanılır.

71) useradd – Yeni bir kullanıcı oluşturur veya yeni bir kullanıcının varsayılan bilgilerini değiştirir.

72) userdel – Bir kullanıcı hesabını ve ilişkili tüm dosyaları silmek için kullanılır.

73) usermod – Varolan bir kullanıcı hesabının özelliklerini düzenlemek veya değiştirmek için kullanılır.

74) vi – Bir metin düzenleyici.

75) cat – Bir dosyanın içeriğini görüntüler.

76) tac – Çıktı dosyasının içeriğini tersine çevirir.

77) more – Dosya içeriğini bir ekran/sayfa olarak gösterir.

78) less – more ile aynıdır, ancak daha fazla özellik sunar.

79) tail – Bir metin dosyasının veya iletilen verinin son birkaç satırını görüntülemek için kullanılır.

80) head – Bir metin dosyasının veya iletilen verinin ilk birkaç satırını görüntülemek için kullanılır.

81) dmesg – Çekirdek halkası mesaj tamponunu görüntüler.

82) journalctl – Systemd, çekirdek ve günlük günlüklerini görüntülemek için kullanılır.

83) kill – Bir işlemi sonlandırır.

84) killall – Belirli bir işlemin tüm örneklerine bir sonlandırma sinyali gönderir.

85) sleep – Belirli bir süre için programı duraklatır.

86) wait – Arkaplan işlerinin tamamlanmasını bekleyene kadar betik yürütmesini askıya alır.

87) nohup – Shell veya terminali çıktıktan sonra bile işlemleri çalışır tutar.

88) screen – Uzak bir sunucu oturumunu açık tutar (aynı zamanda tam ekran pencere yöneticisi olarak işlev görür).

89) tmux – Bir terminal çoklayıcıdır.

90) passwd – Bir kullanıcının şifresini değiştirir.

91) clear – Terminale temiz bir ekran verir.

92) env – Bir komutu değiştirilmiş bir ortamda çalıştırır.

93) mount – Bir cihazın dosya sistemini ‘/rooted’ büyük ağaç yapısına bağlamak için kullanılır.

94) umount – Önceden bağlanmış bir cihazı, dizini, dosyayı veya dosya sistemini bağlamaktan çıkarır.

95) systemctl – systemd ve hizmetleri kontrol ve yönetmek için kullanılır.

(Visited 49 times, 1 visits today)