Kubernetes Komutları: Kubectl Kullanım Rehberi ve Örnekler

Share

kubectl create: Bir dosyadan veya standart girdiden bir Kubernetes kaynağı oluşturun.
kubectl apply: Bir yapılandırma dosyasını kullanarak bir Kubernetes kaynağına değişiklikleri uygulayın.
kubectl get: Pod’lar, hizmetler ve dağıtımlar gibi Kubernetes kaynakları hakkında bilgi görüntüleyin.
kubectl describe: Belirli bir Kubernetes kaynağı hakkında detaylı bilgi görüntüleyin.
kubectl delete: Bir pod veya dağıtım gibi bir Kubernetes kaynağını silin.
kubectl logs: Bir pod’da çalışan bir konteynerin günlüklerini görüntüleyin.
kubectl exec: Bir pod’da çalışan bir konteyner içinde komut çalıştırın.
kubectl port-forward: Yerel bir bağlantı noktasından bir Kubernetes pod’undaki bir bağlantı noktasına ağ trafiği yönlendirin.
kubectl scale: Bir dağıtımın çoğaltmalarının sayısını artırın veya azaltın.
kubectl rollout: Bir dağıtımın yeni bir sürümünü dağıtın.
kubectl label: Bir Kubernetes kaynağına etiket ekleyin veya etiketi kaldırın.
kubectl annotate: Bir Kubernetes kaynağına açıklama ekleyin veya açıklamayı kaldırın.
kubectl top: Kubernetes kaynakları için kaynak kullanımı metriklerini görüntüleyin.
kubectl edit: Bir Kubernetes kaynağını gerçek zamanlı olarak düzenleyin.
kubectl apply -f: Bir Kubernetes yapılandırma dosyasını uygulayın.
kubectl create -f: Bir yapılandırma dosyasından bir Kubernetes kaynağı oluşturun.
kubectl rollout history: Bir dağıtımın dağıtım geçmişini görüntüleyin.
kubectl rollout undo: Bir dağıtımı önceki bir sürüme geri alın.
kubectl expose: Bir Kubernetes dağıtımını bir hizmet olarak açığa çıkarın.
kubectl attach: Bir pod’da çalışan bir konteynere bağlanın.
kubectl exec -it: Bir pod’da çalışan bir konteyner içinde etkileşimli bir kabuk açın.
kubectl cp: Dosyaları bir pod’da çalışan bir konteynere kopyalayın veya kopyalayın.
kubectl logs -f: Bir konteynerin günlüklerini gerçek zamanlı olarak izleyin.
kubectl logs –tail: Bir konteynerin günlüklerinin son N satırını görüntüleyin.
kubectl logs –since: Belirli bir zamandan beri günlükleri görüntüleyin.
kubectl logs –container: Bir pod’daki belirli bir konteynerin günlüklerini görüntüleyin.
kubectl rollout pause: Bir dağıtımın dağıtımını duraklatın.
kubectl rollout resume: Duraklatılmış bir dağıtımın dağıtımını devam ettirin.
kubectl rollout status: Bir dağıtımın dağıtım durumunu kontrol edin.
kubectl rollout restart: Bir dağıtımın dağıtımını yeniden başlatın.
kubectl create secret: Bir Kubernetes gizliliği oluşturun.
kubectl get secret: Bir Kubernetes gizliliğini görüntüleyin.
kubectl delete secret: Bir Kubernetes gizliliğini silin.
kubectl create configmap: Bir Kubernetes yapılandırma haritası oluşturun.
kubectl get configmap: Bir Kubernetes yapılandırma haritasını görüntüleyin.
kubectl delete configmap: Bir Kubernetes yapılandırma haritasını silin.
kubectl set image: Bir dağıtımdaki bir konteyner görüntüsünü güncelleyin.
kubectl rollout history deployment: Bir dağıtımın dağıtım geçmişini görüntüleyin.
kubectl rollout undo deployment: Bir dağıtımı önceki bir sürüme geri alın.
kubectl rollout restart deployment: Bir dağıtımı yeniden başlatın.
kubectl apply -k: Bir Kustomization dosyasında tanımlanan kaynakları uygulayın.
kubectl kustomize: Bir Kustomization dosyasını oluşturun.
kubectl create role: Bir Kubernetes rolü oluşturun.
kubectl create rolebinding: Bir Kubernetes rol bağlaması oluşturun.
kubectl create serviceaccount: Bir Kubernetes hizmet hesabı oluşturun.
kubectl describe serviceaccount: Bir Kubernetes hizmet hesabının detaylarını görüntüleyin.
kubectl delete serviceaccount: Bir Kubernetes hizmet hesabını silin.
kubectl exec –stdin –tty: Bir pod’da çalışan bir konteyner içinde etkileşimli bir kabuk açın.

(Visited 44 times, 1 visits today)