Cihan Güngör | Bilişim Blog

Komut satırı ile Chrome (history,cookies,cache) nasıl temizlenir ?

Aşağıdaki satırları batch file içerisine kopyalayarak çalıştırabilirsiniz. ECHO ————————————– ECHO **** Clearing Chrome cache taskkill /F /IM “chrome.exe”>nul 2>&1 set ChromeDataDir=C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default set ChromeCache=%ChromeDataDir%\Cache>nul 2>&1 del /q /s /f “%ChromeCache%\*.*”>nul 2>&1 del /q /f “%ChromeDataDir%\*Cookies*.*”>nul 2>&1 del /q /f “%ChromeDataDir%\*History*.*”>nul…