Cihan Güngör | Bilişim Blog

Bilinmesi Gereken En Önemli Ağ Temelli Sorun Giderme Araçları

Ağ sorunlarını giderme araçları, her ağ yöneticisi için bir zorunluluktur. Ağ oluşturma alanına başlarken, çeşitli ağ koşullarının çeşitliliğini gidermek için kullanılabilecek bir takım araçların toplanması önemlidir. Belirli araçların kullanımı öznel ve mühendisin takdirine bağlı olsa da, bu makaledeki araçların seçimi, onların…

MSSQL Recovery Mode Problemi

SQL Server – Veritabanı Yeniden Başlatıldıktan Sonra “Kurtarma” Modunda Kalmış Yorumlar Bu, uzun süredir SQL Server ile çalışırken gözlemlediğim yaygın sorunlardan biridir. SQL Server’ın yeniden başlatılması  veritabanı “Kurtarma” sürecinden geçecektir. Bu, veritabanının tutarlı bir durumda tekrar çevrimiçi olması gereken aşamadır. Süreçte üç…