Windows Toplu İş Komut Dosyasında Tarih Zamanıyla Dosya Adı Oluşturma

Share

Bu makale Windows sisteminin geçerli tarih saatiyle dosya ve dizin oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, düzenli olarak yedekleme oluşturan bir komut dosyası yazıyorsunuz. Şimdi, geçerli tarih ve saat adıyla günlük yedeklemeleri düzenlemek istiyorsunuz, böylece hangi klasörün hangi tarihte yedeklendiğini belirlemek daha kolay olacaktır. 

Toplu Komut Dosyasında Tarih ve Saat

Windows Per 12/09 / 2019  gibi bir tarih alır . Şimdi aşağıdaki üç komutun altında, Yıl YYYY biçiminde, Ay MM biçiminde ve Gün DD biçiminde alınmasını sağlar ve buna göre CUR_YYYY , CUR_MM ve CUR_DD değişkenlerinde saklanır .

 set CUR_YYYY=%date:~10,4% 
 set CUR_MM=%date:~4,2% 
 set CUR_DD=%date:~7,2% 

Sonra 11:20:56.39 (Saat, Dakika, Saniye ve Mikro Saniye) biçiminde zamanı ayrıştırmak için kullanılabilir. Şimdi saatleri, dakikaları, saniyeleri ve mikrosaniyeleri ayıklayarak ve değişkenlerde saklıyoruz.

 set CUR_HH=%time:~0,2%
 if %CUR_HH% lss 10 (set CUR_HH=0%time:~1,1%)
 set CUR_NN=%time:~3,2%
 set CUR_SS=%time:~6,2%
 set CUR_MS=%time:~9,2%

Artık güncel tarih ve saate sahip değişkenlerimiz var. Gereksinimlerinize göre herhangi bir dosya adını kullanabilir ve oluşturabilirsiniz

 set SUBFILENAME=%CUR_YYYY%%CUR_MM%%CUR_DD%-%CUR_HH%%CUR_NN%%CUR_SS%
 mkdir %SUBFILENAME%
 echo "Hosgeldiniz!" > access_%SUBFILENAME%.log

Geçerli tarih saatiniz 12 Eylül 2019 20:03:36 ise , yukarıdaki örnek geçerli dizinde “access_20190912-200336.log” adında bir dosya oluşturur.

Tarih ve Saat İçeren Örnek Toplu Komut Dosyası

Aşağıdaki içerikle bir test.bat dosyası oluşturun. Dosyayı kaydedin ve komut dosyasını çalıştırın.

echo off
 set CUR_YYYY=%date:~10,4%
 set CUR_MM=%date:~4,2%
 set CUR_DD=%date:~7,2%
 set CUR_HH=%time:~0,2%
 if %CUR_HH% lss 10 (set CUR_HH=0%time:~1,1%)
 set CUR_NN=%time:~3,2%
 set CUR_SS=%time:~6,2%
 set CUR_MS=%time:~9,2%
 set SUBFILENAME=%CUR_YYYY%%CUR_MM%%CUR_DD%-%CUR_HH%%CUR_NN%%CUR_SS%
 mkdir %SUBFILENAME%
 echo "Hosgeldiniz" > access_%SUBFILENAME%.log

20190912-202036 adında bir dizin oluşturulduğunu ve geçerli dizinde access_20171102-154136.log adında bir dosya oluşturulduğunu göreceksiniz (Dosya adı geçerli tarih ve saate göre olacak ve testiniz sırasında değişecektir)

(Visited 591 times, 1 visits today)