Toplu olarak IIS’de Application Pool ve Web Sitelerini Dışarıya ve İçeriye Nasıl Aktarırız ?

Share

[follow]

Aşağıda elimden geldiğince çok sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. IIS de Application Pool ve Web Sitelerini toplu olarak dışarıya aktarıp yine toplu olarak herhangi br ayar vb değişmeden nasıl export ettiysek o şekilde içeriye aktarma işlemlerini göstereceğim.

C: diskinin altına Ör: C:\apppool\ export edilen .xml dosyasını kopyalıyoruz, daha sonra bu .xml dosyasını farklı bir sunucuda veya IIS de içeriye aktarıyoruz.Bu şekilde çalışmalarımızda bize büyük bir zaman kazandırıyor.

Application Poolları toplu olarak dışarıya aktama

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd list apppool /config /xml > C:\apppool\apppools.xml

 

 

Application Poolları Toplu Olarak İçe Aktarma ( komut satırı run as admin ile çalıştırın )

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd add apppool /in > C:\apppool\apppools.xml

farklı bir yöntem ( komut satırı run as admin ile çalıştırın )

C:\Windows\system32\inetsrv\appcmd add apppool /in < c:\apppool\apppools.xml

Web Sitelerini Toplu Olarak Dışa Aktarma ( komut satırı run as admin ile çalıştırın )

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd list site /config /xml > C:\apppool\websites.xml

Web Sitelerini Toplu Olarak İçe Aktarma ( komut satırı run as admin ile çalıştırın )

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd add site /in > C:\apppool\websites.xml

farklı bir yöntem ( komut satırı run as admin ile çalıştırın )

C:\Windows\system32\inetsrv\appcmd add site /in < c:\apppool\websites.xml

Belirli Bir Application Pool’u Dışarıya Aktarma

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd list apppool "CustomAppPool" /config /xml > C:\apppool\customapppool.xml

Belirli Bir Uygulama Havuzunu İçe Aktarma

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd add apppool /in > C:\apppool\customapppool.xm

Belirli Bir Web Sitesini Dışarıya Aktarma

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd list site "CustomWebsite" /config /xml > C:\apppool\customwebsite.xml

Belirli Bir Web Sitesini İçeriye Aktarma

C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd add site /in > C:\apppool\customwebsite.xml

 

(Visited 431 times, 1 visits today)