SQL Server’ın kaç çekirdek kullandığını nasıl anlarız.

Share

Hangi sürümü kullandığını görmek için, kaç çekirdek

Select @@version

Kaç CPU’nun çevrimiçi olduğunu görmek için bu sorguyu çalıştırıyoruz.

select scheduler_id, cpu_id, status, is_online 
from sys.dm_os_schedulers 
where status = 'VISIBLE ONLINE'

0 0 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
1 1 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
2 2 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
3 3 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
4 4 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
5 5 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
6 6 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
7 7 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
8 8 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
9 9 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
10 10 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
11 11 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
12 12 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
13 13 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
14 14 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
15 15 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1

Çıktı birçok CPU’nun SQL’i kullandığını gösterecektir, genellikle tahsis edilen CPU sayısı ile eşit olacaktır, ancak lisanslama modeline göre belirli miktarda CPU kullanması için SQL sunucusu konfigüre edilmiş olabilir.

Yukarıdaki sorguyu where cümlesi olmadan çalıştırırsak, o zaman kaç CPU’nun çevrimiçi ve çevrimdışı olduğunu / kullanılmadığını gösterecektir.

Çevrimiçi / Çevrimdışı

0 0 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
1 1 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
2 2 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
3 3 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
4 4 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
5 5 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
1048578 0 GİZLİ ÇEVRİMİÇİ 1
6 6 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
7 7 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
8 8 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
9 9 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
10 10 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
11 11 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
1048579 6 GİZLİ ÇEVRİMİÇİ 1
12 12 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
13 13 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
14 14 GÖRÜNÜR ÇEVRİMİÇİ 1
15 15
GÖRÜNÜR ÇEVRİMDIŞI 1 16 16 GÖRÜNÜR ÇEVRİMDIŞI 0
17 17 GÖRÜNÜR ÇEVRİMDIŞI 0
1048580 12 GİZLİ
ÇEVRİMDIŞI 1 18 18 GÖRÜNÜR ÇEVRİMDIŞI 0
19 19 GÖRÜNÜR ÇEVRİMDIŞI 0
20 20 GÖRÜNÜR ÇEVRİMDIŞI 0
21 21 VISIBLE OFFLINE 0
22 22 VISIBLE OFFLINE 0
23 23 VISIBLE OFFLINE 0
1048581 18 HIDDEN ONLINE 1


kaç çekirdek

Bir sonraki yazımızda tekrar görüşmek dileğiyle….. Bir sonraki yazımızda tekrar görüşmek dileğiyle….. Bir sonraki yazımızda tekrar görüşmek dileğiyle…..


(Visited 440 times, 1 visits today)