SQL Server’da Veritabanı Boyutunu Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

0
Share

Veritabanı Boyutunu Nasıl Kontrol Ederiz.


1.
 Microsoft SQL Server Management Studio’yu (SSMS) başlatın.

2. File menüsünde “Connect Object Explorer” seçeneğine tıklayın. “Connect to Server” iletişim kutusunu doldurun

  • Server type:  “Database Engine” seçin
  • Server name: SQL sunucusunun IP veya adını yazın
  • Authentication: Tercih ettiğiniz kimlik doğrulama yöntemini seçin ve kimlik bilgilerinizi belirtin. Sunucuya her bağlandığınızda şifreyi yeniden yazmak istemiyorsanız, “Remember password” seçeneğini işaretleyin.

3. “Connect”e tıklayın.

4. Bağlantı kurulduktan sonra “New Query”ye tıklayın ve sorgu olarak aşağıdaki komutlardan birini kullanabilirsiniz.

sp_helpdb

EXEC sp_helpdb;

sp_databases

EXEC sp_veritabanları;

 sys.master_files scripti

SELECT
name,
size,
size * 8/1024 'Size (MB)',
max_size
FROM sys.master_files;

5. “Execute”e tıklayın.

6. Çıktı aşağıdaki gibi olacak

Daha detaylı  olarak aşağıdaki script i kullanabilirsiniz.

SELECT
    t.NAME AS TableName,
    s.Name AS SchemaName,
    p.rows AS RowCounts,
    SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
    SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
    (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
FROM
    sys.tables t
INNER JOIN
    sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
    sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
    sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
    sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
    t.NAME NOT LIKE 'dt%'
    AND t.is_ms_shipped = 0
    AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
    t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY
   UsedSpaceKB desc

 

(Visited 904 times, 1 visits today)