SQL Server Sürümünü Nasıl Öğreniriz ?

Share

 1. SQL Server Sürümünü öğrenmenin basit bir yolu  aşağıdaki sorgunun  çalıştırılmasıdır.
  SELECT @@VERSION
  Aşağıdaki sorgu, çalıştırıldığı SQL Server sunucusunun farklı özelliklerini sorgulamak için kullanılır. SERVERPROPERTY işlevi, bir SQL Server sunucusunun çeşitli özelliklerini döndürür. Bu özellikler, SQL Server sürümü, sürüm düzeyi, sürüm modeli, sunucu adı, cluster olup olmadığı, yüklü CLR sürümü, Tam Metin arama kurulu olup olmadığı, yalnızca Bütünleşik Güvenlik kullanımının olup olmadığı, HADR özelliğinin etkin olup olmadığı, HADR yöneticisinin durumu, varsayılan veri yolu ve günlük yolu, SQL Server ürün güncelleme düzeyi, kaynak sürümü, ana sürüm numarası, yan sürüm numarası, yapı numarası, yapı türü, ürün güncelleme referansı, ürün güncelleme durumu ve ürün güncelleme yayın tarihi gibi birçok farklı bilgi içerir.

  Bu sorgu, SQL Server sunucu özelliklerini belirlemek ve daha fazla ayrıntı sağlamak için kullanılabilir.

  SELECT
  SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS 'SQL Server Version',
  SERVERPROPERTY('ProductLevel') AS 'SQL Server Edition',
  SERVERPROPERTY('InstanceName') AS 'Instance',
  SERVERPROPERTY('Edition') AS 'SQL Server Model',
  SERVERPROPERTY('MachineName') AS 'Machine Name',
  SERVERPROPERTY('Collation') AS 'SQL Server Collation',
  SERVERPROPERTY('IsClustered') AS 'Is Clustered',
  SERVERPROPERTY('BuildClrVersion') AS 'CLR Version',
  SERVERPROPERTY('IsFullTextInstalled') AS 'Is Full-Text Installed',
  SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly') AS 'Is Integrated Security Only',
  SERVERPROPERTY('IsHadrEnabled') AS 'Is HADR Enabled',
  SERVERPROPERTY('HadrManagerStatus') AS 'HADR Manager Status',
  SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS 'Default Data Path',
  SERVERPROPERTY('InstanceDefaultLogPath') AS 'Default Log Path',
  SERVERPROPERTY('ProductUpdateLevel') AS 'Product Update Level',
  SERVERPROPERTY('ResourceVersion') AS 'Resource Version',
  SERVERPROPERTY('ProductMajorVersion') AS 'Product Major Version',
  SERVERPROPERTY('ProductMinorVersion') AS 'Product Minor Version',
  SERVERPROPERTY('ProductBuild') AS 'Product Build',
  SERVERPROPERTY('ProductBuildType') AS 'Product Build Type',
  SERVERPROPERTY('ProductUpdateReference') AS 'Product Update Reference',
  SERVERPROPERTY('ProductUpdateAvailability') AS 'Product Update Availability',
  SERVERPROPERTY('ProductUpdateReleaseDate') AS 'Product Update Release Date'

  Burada, SQL Server 6.0, 6.5, 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017,2019 ve 2022 sürümlerinde kullanılan sürüm numarasına göre ne yüklendiğinin ayrıntılarını veren bağlantı bulunmaktadır.

  http://support.microsoft.com/kb/321185

  (Visited 5.754 times, 1 visits today)