Sağlık Sektöründe HL7 Mesajında Sık Kullanılan Segmentler: Anlamları ve Örneklerle Detaylı İnceleme

Share

HL7 (Health Level Seven), sağlık sektöründe veri paylaşımını ve iletişimini standartlaştıran bir protokol ve standartlar serisidir. HL7 mesajları, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında veri alışverişini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Bu makalede, HL7 mesajında sık kullanılan segmentlerin anlamlarını ve örneklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

  1. MSH (Message Header) Segmenti: MSH segmenti, mesajın başlığını ve iletişim bilgilerini içerir. Mesajın kaynağı, hedefi, tarih ve saat bilgileri, mesaj türü gibi önemli bilgileri içeren bir yapıya sahiptir.

Örnek MSH segmenti:

MSH|^~\&|HIS|LAB|PACS|IMAGING|200101011200||ORU^R01|MSG000001|P|2.3|


  1. EVN (Event Type) Segmenti: EVN segmenti, bir olayın (event) bilgilerini içerir. Olayın türü, tarihi, saat bilgileri gibi olaya özgü veriler bu segmentte yer alır.

Örnek EVN segmenti:

EVN||200101011200|


  1. PID (Patient Identification) Segmenti: PID segmenti, hastanın kimlik bilgilerini içerir. Hastanın isim, doğum tarihi, cinsiyet gibi temel bilgiler bu segmentte yer alır.

Örnek PID segmenti:

PID||123456|Ali^Veli||19800101|M|||123 Main St.^^İstanbul^TR^34000|


  1. ORC (Order Control) Segmenti: ORC segmenti, bir emir veya isteğin kontrol bilgilerini içerir. İşlem numarası, emir türü, emir durumu gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Örnek ORC segmenti:

ORC|1|123456|CM|


  1. OBR (Observation Request) Segmenti: OBR segmenti, bir gözlem veya test isteğini içerir. Test numarası, test adı, numune türü gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Örnek OBR segmenti:

OBR|1|123456|BT|||||||202201011200|||Ali^Veli|||||||||||||||||||


  1. OBX (Observation Result) Segmenti: OBX segmenti, bir gözlem veya test sonucunu içerir. Test sonucu, birim, normal değer aralığı gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Örnek OBX segmenti:

OBX|1|ST|BT^Kan Testi Raporu||Normal rapor|


HL7 mesajında kullanılan diğer segmentler arasında PV1 (Patient Visit), DG1 (Diagnosis), NK1 (Next of Kin), DG1 (Diagnosis), NTE (Notes and Comments) gibi segmentler de bulunur. Her bir segment, belirli bir amaç için gerekli bilgileri içerir ve veri alışverişinde önemli bir rol oynar.

HL7 mesajında sık kullanılan segmentlerin anlamlarını ve örneklerini inceledik. Bu segmentler, sağlık kuruluşları arasındaki veri alışverişini kolaylaştırır ve doğru iletişimi sağlar. HL7 standartlarının kullanımıyla sağlık sektöründe veri entegrasyonu ve paylaşımı daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

(Visited 36 times, 1 visits today)