HL7 Segmentler arası ilişkiler ve bağlantılar.

HL7 mesajları, segmentler adı verilen yapısal bileşenlerden oluşur. Segmentler, belirli bir bilgi kategorisini veya veri grubunu temsil eder. Her segment, belirli bir amaçla tasarlanmış bir dizi...

HL7’nin Sağlık Sektöründe Kullanım Alanları

Sağlık sektörü, hızla gelişen teknolojilerle birlikte büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması için farklı sağlık bilgi sistemlerinin bir araya gelerek...