HL7’nin Sağlık Sektöründe Kullanım Alanları

Sağlık sektörü, hızla gelişen teknolojilerle birlikte büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması için farklı sağlık bilgi sistemlerinin bir araya gelerek...

HL7’nin Tanımı ve Amacı

Günümüzde sağlık hizmetlerinin karmaşıklığı ve büyüklüğü, farklı sağlık bilgi sistemlerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını zorlaştırmaktadır. Farklı sağlık kuruluşları arasında hastaların tıbbi verilerinin güvenli ve tutarlı...