SQL Serverda Veritabanı Başına CPU Kullanımını Tespit Etmek

0

Bazı durumlarda SQL Server veritabanının ne kadar cpu kullandığını bilmemiz gerekebiliyor.  En çok cpu kullanan veritabanlarını tespit ederek gerekli performans çalışmalarında kullanabiliriz. [pastacode lang=”sql” manual=”USE%20master%0AGO%0A%0ACREATE%20FUNCTION%20dbo.udf_Get_DB_Cpu_Pct%20(%40dbName%20sysname)%0ARETURNS%20decimal%20(6%2C%203)AS%0ABEGIN%0A%20%0A%20%20%20DECLARE%20%40pct%20decimal%20(6%2C%203)%20%3D%200%0A%0A%20%20%20SELECT%20%40pct%20%3D%20T.%5BCPUTimeAsPercentage%5D%0A%20%20%20FROM%0A%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5BDatabase%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20CONVERT%20(DECIMAL%20(6%2C%203)%2C%20%5BCPUTimeInMiliSeconds%5D%20*%201.0%20%2F%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20SUM%20(%5BCPUTimeInMiliSeconds%5D)%20OVER%20()%20*%20100.0)%20AS%20%5BCPUTimeAsPercentage%5D%0A%20%20%20%20%20FROM%20%0A%20%20%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dm_execplanattr.DatabaseID%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20DB_Name(dm_execplanattr.DatabaseID)%20AS%20%5BDatabase%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SUM%20(dm_execquerystats.total_worker_time)%20AS%20CPUTimeInMiliSeconds%0A%20%20%20%20%20%20%20FROM%20sys.dm_exec_query_stats%20dm_execquerystats%0A%20%20%20%20%20%20%20CROSS%20APPLY%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20(SELECT%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CONVERT%20(INT%2C%20value)%20AS%20%5BDatabaseID%5D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20FROM%20sys.dm_exec_plan_attributes(dm_execquerystats.plan_handle)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20WHERE%20attribute%20%3D%20N’dbid’%0A%20%20%20%20%20%20%20%20)%20dm_execplanattr%0A%20%20%20%20%20%20%20GROUP%20BY%20dm_execplanattr.DatabaseID%0A%20%20%20%20%20%20)%20AS%20CPUPerDb%0A%20%20%20%20)%20%20AS%20T%0A%20%20%20WHERE%20T.%5BDatabase%5D%20%3D%20%40dbName%0A%0A%20%20%20RETURN%20%40pct%0AEND%0AGO” message=””...

Linux’ta Açık Portlar Nasıl Kontrol Edilir ?

0

Linux’ta ağ sorunlarını giderirken veya Linux makinenizin güvenliğini artırmanın yollarını aradığınızda, hangi bağlantı noktalarının açık olup olmadığını bilmeniz gerekir. Bu makalede, Linux’ta açık portları listelemenin veya görüntülemenin...

Linux Komutları -2

0

Linux Komutları Masaüstü veya Sunucu için kullanabileceğiniz faydalı SSH linux komutları ve anlamları. Bu komutlardan bazılarını çalıştırmak için (sudo) kullanmanız gerekebilir. Kullanılan önceki komutu yürütün: !! Belirli bir harfle...

Temel Linux Komutları

0

Temel Linux Komutları KOMUT (KOMUT SATIRINDA YAZILIŞI) AÇIKLAMA pwd Bulunduğunuz dizinin ismini verir. hostname Makinanın konak ismini verir. whoami Sisteme giriş yaparken yazdığınız kullanıcı isminizi verir....

Temel Linux Komut Satırı Kısayol Tuşları

0

Komut Satırı Kısayol Tuşları Bash, zsh, sh vb. GNU işletim sistemi için bir kabuk ya da başka bir deyişle komut dili yorumlayıcılarıdır. Aşağıdaki kısayol tuşlarının bazıları...

Windows 11 Arama Çubuğu Üzerindeki Hayalet Kutucuk

0

Dokunmatik ekran ayarlama aygıtını etkileyen bir sorun nedeniyle bu sorun oluşur. Bu pencereyi kapatmak için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz. -Başlat’ı tıklatın, Görev Yöneticisi yazarak açın -Ayrıntılar sekmesine tıklayın...

TLS 1.0 ve TLS 1.1 nasıl disable edilir.

0

Windows başlat menüsüne regedit yazın ve açın Herhangi bir değişiklik yapmadan önce mevcut kayıt defterinizi yedeklemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu işlem Dosya’yı  Dışa Aktar’ı tıklatarak ve...