Linux’ta Açık Portların Listesi Nasıl Bulunur: netstat ve ss Komutları

Share

Bir Linux sistemindeki tüm açık portların listesini bulmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

 1. Netstat Komutu :
netstat -tulpn

Bu, açık tüm portların bir listesini ve bu portlarda dinleyen işlem adlarını ve PIDs’lerini gösterir.

netstat komutuyla kullanılan seçeneklerin kısaca açıklaması şöyledir:

 • -t: sadece TCP portlarını gösterir
  -u: sadece UDP portlarını gösterir
  -l: sadece dinleme yapmakta olan portları gösterir
  -p: portu kullanan işlem adını/ID'sini gösterir
  -n: port numaralarını isimleri yerine gösterir
 1. ss Komutu :
ss -tulpn

Bu komut, netstat’a benzer, ancak sistem kaynakları açısından daha hızlı ve daha verimlidir. Aynı bilgileri netstat komutuyla sağlar.

ss komutuyla kullanılan seçeneklerin kısaca açıklaması şöyledir:

 • -t: sadece TCP portlarını gösterir
  -u: sadece UDP portlarını gösterir
  -l: sadece dinleme yapmakta olan portları gösterir
  -p: portu kullanan işlem adını/ID'sini gösterir
  -n: port numaralarını isimleri yerine gösterir

Not: Hem netstat hem de ss komutları, sistemdeki tüm işlemler ve portlar hakkındaki bilgileri göstermek için kök yetkilerine ihtiyaç duyar.

(Visited 117 times, 1 visits today)