HL7 Segmentler arası ilişkiler ve bağlantılar.

Share

HL7 mesajları, segmentler adı verilen yapısal bileşenlerden oluşur. Segmentler, belirli bir bilgi kategorisini veya veri grubunu temsil eder. Her segment, belirli bir amaçla tasarlanmış bir dizi alanı içerir. HL7 mesaj formatı, segmentlerin bir araya gelerek belirli bir sıralamada düzenlendiği bir yapıya sahiptir.

HL7 mesaj formatının genel yapısı şu şekildedir:

Başlık Segmenti (MSH): Her HL7 mesajının başında yer alır ve mesajın başlık bilgilerini içerir. Bu segmentte mesajın kaynağı, hedefi, tarih ve saat bilgisi gibi genel bilgiler bulunur.

Hastane Kimlik Segmenti (PID): Bu segment, hastanın kimlik bilgilerini içerir. Hastanın adı, soyadı, doğum tarihi gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Ziyaret Bilgisi Segmenti (PV1): Bu segment, hastanın ziyaret veya kabul bilgilerini içerir. Hastanın yattığı servis, kabul tarihi, taburcu tarihi gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Tanı Bilgisi Segmenti (DG1): Bu segment, hastanın teşhis bilgilerini içerir. Hastalığın tanısı, tanı kodu gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

İşlem Bilgisi Segmenti (PR1): Bu segment, hastanın yapılan işlemlerle ilgili bilgileri içerir. Yapılan tetkikler, operasyonlar gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Laboratuvar Sonuçları Segmenti (OBX): Bu segment, hastanın laboratuvar sonuçlarını içerir. Kan testleri, idrar analizleri gibi sonuçlar bu segmentte yer alır.

Bu sadece birkaç örnektir ve HL7 mesajlarında kullanılabilecek daha birçok segment bulunmaktadır. Segmentlerin sıralaması ve kullanımı, belirli bir mesaj türüne ve ihtiyaca bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu segmentler, sağlık hizmeti sunucuları arasında tutarlı ve anlaşılır bir veri alışverişi sağlamak için belirli bir yapıda ve ilişkide kullanılır.

Segmentler arasındaki ilişkiler, segmentlerin mesaj içindeki sıralamasına ve kullanımına bağlı olarak belirlenir. Örneğin, hastanın kimlik bilgilerini içeren PID segmenti, hastane kimlik bilgisi segmenti olan MSH segmentinden sonra gelmelidir. Bu sıralama ve ilişkiler, mesajın doğru şekilde işlenmesini ve yorumlanmasını sağlar.

HL7 mesaj formatı, sağlık hizmeti sunucuları arasında veri alışverişi yaparken standartlaştırılmış bir yapı sunar. Bu yapı, sağlık endüstrisindeki bilgi paylaşımının tutarlı ve uyumlu olmasını sağlar. Segmentlerin doğru sıralama ve ilişkilerle kullanılması, veri alışverişinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.

Bu blog yazısında HL7 mesaj formatı, segmentler ve segmentler arasındaki ilişkiler hakkında genel bir bakış sundum. Elbette HL7 standardının daha derin bir anlayışını geliştirmek için daha fazla araştırma yapmanızı öneririm. HL7 standardının resmi belgeleri ve kaynakları, daha ayrıntılı bilgi edinmek için ideal kaynaklardır.

 

MSH|^~\&|HASTANE_A|LAB_SISTEMI|LAB_A|HASTANE_B|202306041200||ADT^A01^ADT_A01|MSG001|P|2.5
PID|1||12345^^^HASTANE_A||Yılmaz^Ayşe||19751231|F
PV1|1|O|Acil|||^^^Acil Servisi|||12345^Yılmaz^Ayşe|||||||||||||||||||||||||202306041200
DG1|1||I10|Essential (primer) hipertansiyon
PR1|1||LAB||202306041200||||||202306041300
OBX|1|ST|0001||Beyaz Kan Hücresi Sayısı|5.2|10^9/L||N|||F|||202306041300
OBX|2|ST|0002||Hemoglobin|13.5|g/dL||N|||F|||202306041300

Bu örnekte, bir hastanın acil servise başvurduğu ve laboratuvar sonuçlarının alındığı bir HL7 mesajı Türkçe verilerle oluşturulmuştur. Mesajda kullanılan segmentlerin ilişkilerini açıklayalım:

Başlık Segmenti (MSH): Mesajın başında yer alır ve mesajın genel bilgilerini içerir. Mesajın kaynağı (HASTANE_A), hedefi (LAB_SISTEMI), mesaj türü (ADT^A01^ADT_A01), mesaj kimliği (MSG001) gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Hastane Kimlik Segmenti (PID): Hastanın kimlik bilgilerini içerir. Bu örnekte hastanın kimlik numarası “12345^^^HASTANE_A” şeklinde belirtilmiştir.

Ziyaret Bilgisi Segmenti (PV1): Hastanın acil servise başvurduğu bilgileri içerir. Servis bilgisi (“Acil”), başvuru zamanı (“202306041200”), hastanın kimlik bilgileri gibi bilgiler bu segmentte yer alır.

Tanı Bilgisi Segmenti (DG1): Hastanın teşhis bilgilerini içerir. Bu örnekte “I10” koduyla “Essential (primer) hipertansiyon” tanısı verilmiştir.

İşlem Bilgisi Segmenti (PR1): Laboratuvar işlemiyle ilgili bilgileri içerir. Bu örnekte işlem zamanı (“202306041200”) ve işlem sonucu alınma zamanı (“202306041300”) gibi bilgiler yer alır.

Laboratuvar Sonuçları Segmenti (OBX): Hastanın laboratuvar sonuçlarını içerir. Bu örnekte “Beyaz Kan Hücresi Sayısı” ve “Hemoglobin” gibi sonuçlar, birimleriyle birlikte (örneğin, “10^9/L” ve “g/dL”) bu segmentte yer alır.

 

(Visited 41 times, 1 visits today)