HL7 Mesajlarında Bölüm, Alan, Bileşen, Alt Bileşen, Segment Grubu ve Tekrarlama: Veri Yapısının Ayrıntıları

Share

HL7 (Health Level Seven), sağlık sektöründe veri paylaşımını ve iletişimini standartlaştıran bir protokol ve standartlar serisidir. HL7 mesajları, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında veri alışverişini mümkün kılar. HL7 mesajlarını anlamak ve yorumlamak için bazı temel terimleri anlamak önemlidir. İşte HL7 mesajlarında sıkça kullanılan bölüm, alan, bileşen, alt bileşen, segment grubu ve tekrarlama kavramlarının detaylı bir incelemesi:

1. Bölüm (Segment): HL7 mesajları, bölümlerden oluşur. Her bölüm, belirli bir amaç için gruplanan veri alanlarını içerir. Örneğin, PID (Patient Identification) bölümü, hastanın kimlik bilgilerini içerir. Bölümler, bir segment ID ile tanımlanır ve belirli bir amaç için gerekli verileri taşır.

2. Alan (Field): Bir bölüm içindeki veri alanlarına alan denir. Her alan, belirli bir bilgi türünü temsil eder. Bir bölümdeki alanlar, belirli verileri taşır ve tanımlar. Örneğin, bir PID bölümünde “ad” alanı, hastanın adını içerir. Alanlar, belli bir veri türüne sahip olabilir ve veri değerleri içerebilir.

3. Bileşen (Component): Bir alan, birden çok bileşene sahip olabilir. Bileşenler, bir alan içindeki daha küçük veri parçalarını temsil eder. Bileşenler, alanların içindeki veriyi daha ayrıntılı bir şekilde tanımlamak ve sınıflandırmak için kullanılır. Örneğin, bir “ad” alanında bileşenler, adın ilk ismi, orta ismi ve soyadını içerebilir.

4. Alt Bileşen (Subcomponent): Bileşenler, alt bileşenlere sahip olabilir. Alt bileşenler, bileşen içindeki daha küçük veri parçalarını temsil eder. Alt bileşenler, veriyi daha ayrıntılı bir şekilde temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir adres bileşeninde alt bileşenler, şehir, ilçe ve posta kodunu içerebilir.

5. Segment Grubu: HL7 mesajları, segment gruplarından oluşabilir. Segment grupları, belirli bir konuyu veya veri setini gruplandıran bölümlerin koleksiyonudur. Segment grupları, ilişkili verileri bir araya getirerek mesajın daha organize bir şekilde sunulmasını sağlar. Örneğin, bir hasta bilgileri mesajında PID bölümü ve PV1 (Patient Visit) bölümü bir segment grubu oluşturabilir.

6. Tekrarlama (Repetition): Bir alan veya bileşen, tekrar edilebilir (repeated) olabilir. Bu durumda, aynı alan veya bileşen birden fazla değeri içerebilir. Örneğin, bir telefon numarası alanı veya bileşeni, hastanın birden fazla telefon numarasını içerebilir. Tekrarlama, aynı veri türünün birden çok kez temsil edilmesine olanak tanır.

HL7 mesajlarında bölüm, alan, bileşen, alt bileşen, segment grubu ve tekrarlama kavramları, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında veri paylaşımını ve iletişimini standartlaştırmak için önemlidir. Bu kavramları anlamak, HL7 mesajlarının yapısını ve içeriğini doğru bir şekilde yorumlamak için gereklidir. Sağlık sektöründeki veri paylaşımını kolaylaştırmak ve hastaların sağlık bilgilerini güvenli bir şekilde aktarmak için bu temel kavramları etkin bir şekilde kullanmak önemlidir.

(Visited 23 times, 1 visits today)