Görüntüleme Çalışmalarında Series ve Instance: Anlamı ve Özellikleri

Share

Series” ve “Instance” terimleri, tıbbi görüntüleme çalışmalarında kullanılan kavramlardır.

  • Series (Seriler): Bir tıbbi görüntüleme çalışması (study) içindeki bir grup ilgili görüntüyü ifade eder. Bir seride, genellikle aynı bölgeyi veya organı temsil eden birden fazla görüntü bulunur. Örneğin, bir MR çalışması içinde beyinle ilgili çeşitli kesit görüntüleri bir seriyi oluşturabilir.
  • Instance (Örnek): Bir serinin içindeki tek bir görüntüyü ifade eder. Bir serideki her bir görüntü, bir örnek olarak adlandırılır. Örneğin, bir MR çalışmasının bir serisi olan “Beyin” serisinde, her bir dilim veya kesit bir örnek olarak kabul edilir.

Yani, bir tıbbi görüntüleme çalışması (study) birden fazla seriyi içerebilir ve her bir seri birden fazla örneği (instance) içerebilir. Bu yapı, farklı görüntüleme teknikleri veya farklı anatomik bölgeler için farklı serilerin ve içerdikleri örneklerin oluşturulmasına izin verir. Bu şekilde, bir tıbbi görüntüleme çalışması içindeki farklı görüntü verileri düzenlenir ve yönetilir.

(Visited 39 times, 1 visits today)