DICOM Modality Worklist (MWL) Find SCU: Nedir ve Nasıl Çalışır?

Share

DICOM Modality Worklist (MWL) Find SCU

DICOM Modality Worklist (MWL) Find SCU, tıbbi görüntüleme cihazları tarafından kullanılan bir protokoldür. Bu protokol, bir görüntüleme cihazının, bir hasta için planlanmış tüm iş listesini, işleme öncesi hazırlık sürecinde otomatik olarak almasına olanak tanır. Bu iş listesi, görüntüleme cihazının, hasta verilerini doğru bir şekilde ayarlamasına yardımcı olur.

MWL Find SCU, bir cihazın, bir PACS (Picture Archiving and Communication System) veya RIS (Radiology Information System) sisteminden MWL isteği yapabilmesini sağlar. PACS veya RIS sistemi, tıbbi görüntüleme cihazına, görüntüleme işlemleri için doğru hasta verilerini sağlamak için MWL kullanır.

Bu protokolün kullanımı, tıbbi görüntüleme cihazlarının daha akıllı, verimli ve doğru çalışmasına olanak tanır. Ayrıca, MWL kullanımı, manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırarak, veri hatalarını ve iş yükünü azaltır.

MWL Find SCU, DICOM protokolünde tanımlanan bir Service Class User (SCU) işlemidir. Bu işlem, bir görüntüleme cihazının, MWL hizmeti sunan bir PACS veya RIS sistemine MWL isteği göndermesine izin verir. MWL isteği, cihaz tarafından sağlanan filtre kriterlerine göre oluşturulur.

MWL Find SCU işleminin adımları aşağıdaki gibidir:

 1. İlk olarak, görüntüleme cihazı, PACS veya RIS sistemine bağlanır ve bir MWL isteği göndermek için oturum açar.
 2. Görüntüleme cihazı, MWL isteği için filtre kriterlerini tanımlar. Bu kriterler, görüntüleme cihazı tarafından kullanılan bilgileri içerir. Örneğin, bir filtre kriteri hasta adı veya tarih aralığı olabilir.
 3. MWL isteği, PACS veya RIS sistemi tarafından alınır ve işlenir.
 4. PACS veya RIS sistemi, MWL isteğine yanıt verir ve MWL listesi cihaza gönderilir.
 5. Görüntüleme cihazı, aldığı MWL listesini işleme alır ve görüntüleme işlemi için doğru hasta verilerini sağlar.

MWL Find SCU işlemi, tıbbi görüntüleme cihazlarının daha akıllı, verimli ve doğru çalışmasına olanak tanır. Bu protokolün kullanımı,

manüel veri girişini ortadan kaldırarak, iş yükünü ve veri hatalarını azaltır. Ayrıca, MWL Find SCU protokolü, tıbbi görüntüleme cihazlarının PACS veya RIS sistemlerinden doğru hasta verilerini almasını sağlayarak, daha doğru ve güvenilir sonuçlar üretmelerine yardımcı olur.

MWL Find SCU işlemi, DICOM protokolünde belirtilen birçok parametreye sahiptir. Bu parametreler, MWL isteği için filtre kriterlerini tanımlar ve cihazın MWL listesini alırken kullanacağı bilgileri belirler. Bazı parametreler aşağıdaki gibidir:

 • Patient Name: Hasta adı
 • Patient ID: Hasta kimlik numarası
 • Accession Number: İşlem numarası
 • Study Date: Çekim tarihi
 • Study Time: Çekim saati
 • Modality: Görüntüleme modalitesi
 • Scheduled Station Name: Planlanmış cihaz adı
 • Scheduled Procedure Step Description: Planlanmış işlem açıklaması
 • Scheduled Procedure Step ID: Planlanmış işlem kimliği

MWL Find SCU protokolü, tıbbi görüntüleme cihazlarının ve PACS/RIS sistemlerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Bu iletişim, hasta verilerinin doğru bir şekilde alınmasını ve görüntüleme işlemlerinin daha verimli ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu da, hastaların daha iyi ve daha hızlı bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, MWL Find SCU protokolü, tıbbi görüntüleme cihazlarının PACS/RIS sistemlerinden MWL isteği yaparak, doğru hasta verilerini almasını ve görüntüleme işlemlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Bu protokol, tıbbi görüntüleme alanındaki verimliliği ve doğruluğu artırarak, hastaların daha iyi bir tedavi almasına yardımcı olur.

(Visited 109 times, 1 visits today)