Cihan Güngör | Bilişim Blog

Komut satırı ile Chrome (history,cookies,cache) nasıl temizlenir ?

Aşağıdaki satırları batch file içerisine kopyalayarak çalıştırabilirsiniz.

ECHO --------------------------------------
ECHO **** Clearing Chrome cache
taskkill /F /IM "chrome.exe">nul 2>&1

set ChromeDataDir=C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
set ChromeCache=%ChromeDataDir%\Cache>nul 2>&1 
del /q /s /f "%ChromeCache%\*.*">nul 2>&1  
del /q /f "%ChromeDataDir%\*Cookies*.*">nul 2>&1  
del /q /f "%ChromeDataDir%\*History*.*">nul 2>&1  


set ChromeDataDir=C:\Users\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
set ChromeCache=%ChromeDataDir%\Cache>nul 2>&1
del /q /s /f "%ChromeCache%\*.*">nul 2>&1  
del /q /f "%ChromeDataDir%\*Cookies*.*">nul 2>&1  
del /q /f "%ChromeDataDir%\*History*.*">nul 2>&1  
ECHO **** Clearing Chrome cache DONE

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: